hlava1.jpg

Stalo se v roce 1988

            V Jimramově žilo 942 obyvatel, v Trhonicích 122, Sedlištích 128 a Ubušíně 123.
            K 1. září 1988 byla dána do provozu přístavba základní školy , tj. kotelna, kuchyně, jídelna.   Přestavoval se dům č.p. 71 (U Slunce) pro 6 bytových jednotek.  Na Benátkách byla provedena kanalizace, zlepšeno osvětlení a komunikace.
            V Sedlištích byl vybudován lyžařský vlek.
            V Ubušíně byly opraveny komunikace a pokračovalo se v přístavbě býv. obecné školy pro občanský výbor a požárníky.
            Koncem roku 1988 byla zahájena v akci "Z" stavba řízené skládky PDO (pevných domovních odpadů) u Pavlovic.
            Z prostředků poskytnutých Fondem cestovního ruchu postavena v neinvestiční akci "Z" obslužná chata u lyžařského vleku v Novém Jimramově nákladem 110 000 Kč.
            V tomto roce provedena kolaudace rodinných domků na "Sedlišťské" manželům Procházkovým (č. 55) a Sobotkovým (č. 57) a dále Josefu Vorlíčkovi (č. 48), na Padělku řadovky manželům Němcovým (č. 297) a Chadimovým (č. 298). Kolaudovány byly v Jimramově přestavby rodinných domků s novou bytovou jednotkou manželům Kudovým (č. 238) a Svobodovým (č. 187).
            V roce 1988 byly v závodě Vigona na Benátkách vyráběny přikrývky. V polovině ledna 1988 byla dána do provozu nová budova se sociálním zařízením.
Dřevo Měřín – středisko 03 Jimramov vyrábělo v r. 1988 převážně kancelářský nábytek (soupravy "Borg") a variabilní skříňové soupravy "Osvald". Na veletrhu spotřebního zboží v Brně jimramovské provozovna vystavovala kancelářský nábytek "Kanak", který byl oceněn jako "Dokonalý družstevní výrobek".
            Pro přístavbu základní školy a školní jídelny byla za školou postavena nová trafostanice.
            V Sedlištích byla uvedena do provozu malá vodní elektrárna.
            V sokolovně bylo dokončeno sociální zařízení včetně napojení na veřejnou kanalizaci .
            Pro výstavní činnost byly využívány místnosti agitačního střediska JZD na zámku (rukodělné práce žen, výstavy malířů J. Čiháka, R. Němce, B. Slámy, keramika R. Hebrsta) .
            V tomto roce byla v budově sboru čsbr. evangel. církve v Jimramově budována v 2. poschodí Karafiátova síň podle návrhu prof. Miroslava Rady a jeho manželky Jarmily. Síň slouží především sborovým shromáděním. Úpravy této síně trvaly 3 měsíce a 60 brigádníků na ní odpracovalo 900 hodin. Na 2 stěnách je zavěšeno 5 Radových obrazů (originálů) na motivy "Broučků". Síň byla slavnostně otevřena 14. července 1985 br. ev. far. Janem Nohavicou z Hodslavic.
           e_kostel_c.jpg

V neděli 14. srpna 1988 byl slavnostně za veliké účasti lidí z ev. sborů i církve obecné a hostů otevřen evang. toleranční kostel (po požáru z 16. července 1987). Slavnostní kázání přednesl dopoledne i odpoledne synodní senior Josef Hromádka z Prahy. S rekonstrukcí kostela se začalo 13. ledna 1986, kdy uplynulo 200 let od jeho postavení. Interiér kostela s výjimkou nového umístění varhan v prostoru a nových svítidel se blíží stavu z poloviny minulého století. Na celé akci se podílelo od počátku rekonstrukce 3 853 brigádníků, kteří odpracovali 14 555 hodin zdarma. Po požáru do 13. srpna 1988 bylo 1 351 brigádníky odpracováno 6 445 brig. hodin. Bylo upraveno i nejbližší okolí kostela. Byla vydlážděna cesta od fary ke kostelu, prostor před průčelím kostela i kolem něho. Opraveny byly zdi kolem hřbitova a opatřeny novým drátěným pletivem. Byly vybudovány nové schody u 2 horních branek ke hřbitovu. Také bylo instalováno nové venkovní osvětlení kostela.       

6. ročníku turistického pochodu kolem Fryšávky na trasách 12, 25 a 35 km se zúčastnilo 96 turistů.

V 8. ročníku volejbalového turnaje hrálo 12 družstev. Loňské prvenství i v tomto roce si obhájil Sokol Malšovice.

Muži celkově v sezóně 1987/88 získali v okresní soutěži kopané - skupina "A" -  z 24 utkání 20 vítězství, 2 remízy a 2 prohry. S převahou  10 bodů vyhráli tuto soutěž a po 2 letech vybojovali návrat do okresního přeboru.
            Na pozvání ředitelství 17. moskevské školy s výukou anglického jazyka odjelo 13. června 21 žáků základní školy s 6 členy SČSP do Moskvy, kde se seznámili s jejími pamětihodnostmi. Setkali se tu s bývalým velitelem 2. roty partyzánské brigády "Jermak"s. Dmitrijem Georgijevem Komarovem (nar. 8/11 1922) a se sovětskou lékařkou Annou Iljenkovou – dcerou padlého sovětského vojáka G. F. Ščerbaka. Z Moskvy se vrátili 27. června 1988. Na oplátku přijelo k nám do Československa 22 žáků 17. moskevské speciální školy s výukou angl. jazyka s 5 učitelkami, s generálmajorem M. I. Akimčevem a se s. Ševčenkovou, příslušnicí Rudé armády z Velké vlastenecké války. Pobyli u nás od 29. června do 12. července 1988.
            V Ubušíně hasiči oslavovali 125. výročí založení sboru.  Na výroční členské schůzi SPO byl za přítomnosti 2 zástupců ústředního výboru SPO z Prahy a předsedy OV SPO předán ubušínským požárníkům Pamětní list.  V červnu se na výletišti konala taneční zábava.
Nejstarší občankou Jimramova v tomto roce byla paní Hermína Podsedníková, která ve zdraví oslavila 96. narozeniny.

DOKUMENTACE 1988

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU