Zpět na úvod

Stalo se v roce  1987

V roce 1987 měl Jimramov (k 31. 12. 1987) 709 obyvatel, Benátky 244, Sedliště 124, Trhonice 129 a Ubušín 129. Jimramov byl tehdy tzv. střediskovou obcí a místní národní výbor spravoval ještě Borovnici, Nový Jimramov a Javorek. Celá středisková obec měla 1775 obyvatel.

V Jimramově a Benátkách se narodilo v tomto roce 11 dětí, v Sedlištích 2, v Trhonicích 1 a v  Ubušíně 1.

Středisková obec hospodařila s příjmem 1,8 mil. a výdaji 1,6 mil. Kč.

Probíhala 2. etapa přístavby základní školy –  stavba kotelny a školní kuchyně a  jídelny. V prosinci se začala užívat nová kotelna. Nová školní budova se začala využívat od září 1986.

Pro zlepšení dodávek elektřiny postavily Jihomoravské rozvodné závody u školy další trafostanici.

Stavba kotelny, kuchyně a jídelny.

 

V Ubušíně se přestavovala bývalá škola na Dům požárníků. Stavby se prováděly v tzv. "Akci Z".

V závodě Vigona na Benátkách, kde se stále ještě vyráběly přikrývky, byla dokončena výstavba sociálních zařízení.

Na Benátkách byly dostavěny  nové rodinné domy čp. 61 (Müllerovi) a 63 (Mourovi), na Padělku řadový domek čp. 293 (Basovníkovi), v Trhonicích domek čp. 16 (Dvořákovi). Bylo rozestavěno  11 rodinných domů – na Padělku, v Sedlištích (za Kabačkou), na Borovnické  atd. Několik domů majitelé   přestavovali .

Základní škola měla 303 žáků. V lednu ukončil působení ve funkci ředitele školy Miloslav Tieff a  novou ředitelkou se stala Božena Brychtová.

Na zámku působilo Střední odborné učiliště železniční. Mělo 248 žáků. Ředitelem školy byl Zdeněk Hrbas.

Hostem májových oslav byl důstojník Sovětské armády generál Akimčev, který se v roce 1945 zúčastnil osvobozování.

V květnu se v sokolovně konal koncert Symfonického orchestru železničářů z Brna, na kterém vystupovala operní zpěvačka, národní umělkyně Libuše Domanínská, a který uváděla známá rozhlasová hudební redaktorka Anna Hostomská.

 Ve čtvrtek 16. července 1987 v poledních hodinách začala hořet střecha evang. kostela v Jimramově. Byla to velmi nešťastná událost. Zde použiji přesnou citaci ze zápisu kronikáře p. Dědiče:  „Požár vznikl při letování střešních okapů, které prováděl Okresní stavební podnik Žďár nad Sázavou. Klempířskými pracemi právě končila rozsáhlá generální oprava budovy. V kostele byla nová vápencová dlažba, nové lavice s el. vytápěním pod sedadly, nové 2 originální lustry a dřevěné obklady krucht. Všechny řemeslnické práce byly provedeny pečlivě. Spolu s vymalováním vznikl harmonický celek. Chyběly jen nové varhany, slíbené z NDR na rok 1989, nové věžní hodiny a malba fasády. Do požáru byly provedeny práce v hodnotě přes 1 milion Kč a zdarma bylo odpracováno přes 8 tisíc brigádnických hodin. Sbor evang. církve v Jimramově byl ze stavby po pracovní i finanční stránce vyčerpán. Při požáru bylo sucho a vál silný vítr. Přesto se díky zásahu požárníků a dalších obětavých občanů podařilo zachránit před ohněm věž a nedošlo k prolomení střešní a stropní konstrukce. Nové kruchty, lavice a lustry byly sice prolity vodou, mechanicky však poškozeny nebyly. Do 2 dnů po požáru bylo společným úsilím občanů bez rozdílu vyznání a politického přesvědčení všechno vnitřní zařízení ošetřeno a uklizeno do sokolovny. V dalším týdnu bylo v kostele postaveno ochranné lešení, aby mohlo začít odklízení prohořelého stropu a krovu. Celá demontáž stropu a střechy byla do 15 dnů hotova. Kostel byl znovu zastřešen do konce září, což představovalo postavení konstrukce krovu, pobití prkny, položení lepenky a nový strop z dřevěných trámů s izolací a omítkou. Do 10. listopadu již byla střecha zakryta měděným plechem. Vnitřek byl vymalován, vyklizeno lešení a do kostela  vráceny lavice ze sokolovny. Současně byly provedeny vnější malby, montáž nových věžních hodin z OPP Vyškov, demontáž vnějšího lešení a zemní úpravy. Díky této rychlé akci se do nástupu zimy zachránily hodnoty okolo 1 milionu Kč před následnými škodami.

 

Požár evangelického kostela  16. července 1987

Práce na obnově kostela byla zajišťována svépomocí sborem evang. církve v Jimramově, sledována a v případě potřeby usměrňována havarijní komisí ONV Žďár nad Sáz. Konstrukci krovu provedlo Stavební bytové družstvo Zelená Hora, tesaři z Velké Losenice. Projektovou dokumentaci, pomoc při demontáži střechy, podbití stropu keramickým pletivem, opravu elektroinstalace a klempířské práce provedl Okresní stavební podnik Žďár nad Sáz. Všechno ostatní bylo prováděno smlouvou o dílo nebo brigádnicky. Odstranění znehodnocené krytiny, prohořelých trámů, nekonečné uklízení spáleniště, stavění a rozebírání lešení, přemísťování a přibíjení desítek kubických metrů desek a řada dalších prací si po požáru vyžádaly přes 3 000 brigádnických hodin. MNV Jimramov, místní i okolní podniky podle svých možností přispěly k odstranění následků požáru. Na finančním krytí akce se podílely Česká státní pojišťovna, stát svým příslibem, sesterské církve z domova i ze zahraničí, řada sborů evang. církve a mnoho jednotlivců opět bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení svými dary. Záchrana kostela byla dílem širokého společenství lidí. Mimo místních pomáhali brigádníci z Prahy, Brna, Valašska, Hané a z různých koutů Vysočiny. Charakteristickým rysem celé stavby byla mnohostranně projevovaná dobrá vůle lidí.“

Kostel byl předán k užívání v srpnu 1988.

 

Fotbalové družstvo dorostu se stalo přeborníkem okresu.

Ve zdravotnickém středisku byly provedeny vnitřní úpravy a byly sem přestěhovány ordinace dětského a ženského lékaře z budovy bývalé Občanské záložny.

Do důchodu v říjnu odešel lékárník PhMr. Bohumír  Kosek. Na jeho místo nastoupila od 1. listopadu magistra Stanislava Kalášková.

                                                                                 DOKUMENTY 1987

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU