Zpět na úvod

Stalo se v roce 1986

Kronikář Jan Dědič zápisem událostí roku 1985 ukončil 2. díl průběžné obecní kroniky a zápis roku 1986 zapsal do nového třetího dílu.

V roce 1986 byla dokončena výstavba nové učebnové části základní školy. Při výstavbě bylo odpracováno více než 80 tisíc brigádnických hodin. Řemeslné odborné práce  (tesařské, pokrývačské, elektro a vodo instalatérské, obklady, topení a sociální zařízení  atd. prováděly podniky.  Bylo vytvořeno dílo v hodnotě  128 988 Kčs.

           

Slavnostní otevření přístavby školy

Dne 28. srpna 1986 byla za přítomnosti zástupců OV KSČ, ONV Žďár nad Sázavou, KNV Brno, FÚV SPO, MO KSČ, MNV, OSP Žďár nad Sáz., OSP Brno - venkov, OSP Svitavy, SRPŠ, učitelského sboru ZŠ, JZD Jimramov a Věcov a všech ostatních pracovníků, kteří se na stavbě podíleli, nová škola otevřena. Po slavnostních uvítacích projevech přestřihl pásku u vchodu do školy člen POV KSČ a předseda ONV Žďár nad Sázavou s Ing. Antonín Žák, který předal klíče od nové školní budovy do rukou ředitele školy s. Miloslava Tieffa. Odpoledne byl "Den otevřených dveří". Na prohlídku přišlo mnoho občanů i dětí. Všichni návštěvníci vyjádřili velkou chválu budovatelům krásné nové školy. V novém školním roce se přestaly užívat pro výuku třídy ve starých budovách na náměstí. Jen v tzv. Dolní škole zůstala ještě školní družina a také školní jídelna s kuchyní zůstala ještě v Dolní ulici (č.p. 131).     

Přístupová cesta na Padělku, po níž se ke škole od zámku dopravoval stavební materiál, byla v té době za pomoci občanů přebudována, aby mohla sloužit i obyvatelům zde nově postavených domků. Vozovka dostala obrubníky, již v minulém roce byly položeny kabely elektřiny  a nyní vybudováno veřejné osvětlení.

12. července byly otevřeny tenisové a volejbalové kurty, které po dva roky hlavně svépomocí budovali mladí lidé z řad tělovýchovné jednoty Sokol a svazu mládeže (odpracovali zdarma 1263 brigádnických  hodin). Na šestý ročník volejbalového turnaje, který se ten den konal, přijelo 14 družstev.  Mladí členové Sokola  a svazu mládeže se také věnovali výstavbě lyžařského vleku v Novém Jimramově.

23. a 24. května se konaly volby do všech zastupitelských orgánů. Do MNV střediskové obce Jimramov bylo zvoleno 46 poslanců  (23 z Jimramova. 5 z Borovnice, 5 z Ubušína, 3 ze Sedlišť, 4 z Trhonic, 3 z Javorka a 3 z Nového Jimramova.  Předsedou MNV se stal  Josef Kovář, místopředsedou  a vedoucím provozoven Jaroslav Nebola,  tajemníkem Vilém Koutný.  V té době byl (od 1. 1. 1985) v Jimramově i stavební úřad  pro střediskové obce Jimramov, Věcov, Dalečín a Rovečné – vedoucí Ing. Dana Pálenská.

Na Padělku začali užívat nové domy rodina Pachovských č.p. 288, rodina Machova, řadovku  č.p. 296 a Josef Neumann čp. 292.

Středisková obec v tomto roce dostala 1,171 mil. Kčs mimořádných dotací, které využila na vybavení školy novým nábytkem, na opravy komunikací a na výstavbu lyžařského vleku.

Žáci základní školy v Jimramově úspěšně sehráli v sokolovně pohádku "O brejlaté princezně", kterou s dětmi nacvičily s. E Janečková a s. uč. Miroslava Müllerová.

Sokolovnu převzalo do správy železniční učiliště (SOUŽ) a využívá ji hlavně jako tělocvičnu a vlastní kulturní akce. Společenské organizace proto musely taneční zábavy a plesy  pořádat v okolních obcích – Borovnici, Unčíně a Dalečíně.

 

Kronikář popsal docela podrobně stav provozoven služeb (komunálních): „Oprava obuvi (vedoucí Vladimír Klukan), sběrna prádla a šatstva (ved. Josef Karmazín), radiotelevizní služba (ved. Jaroslav Bednář), květinářství (ved. Ema Janečková), zahradnictví (ved. Jarmil Jiříček), sklenářství (ved. Ladislav Dajčar), holičství a kadeřnictví (ved. Jindřiška Pyšná), výkupna druhotných surovin (ved. Václav Flesar), Dámské krejčovství (ved. Jana Kubíková), Prodejna knih a gramodesek (ved. Bohuslav Pohořelý), strojní zámečnictví (ved. František Vápeník), kovářství (ved. Alois Čupr), Hodinářství (ved. Josef Menšík), prodejna tabáku, novin a časopisů (ved. Zdeňka Homolková), moštárna (v péči Čes. svazu zahrádkářů), sběrna a výdejna topného plynu P-B (ved. Zdeňka Homolková), odvoz popela (provádějí Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem), klempířství (Karel Šindler)“.

Dne 12. a 19. srpna 1986 přehnaly se nad Jimramovem vichřice s průtržemi mračen a s krupobitím. Hlavně ta 12. způsobila lesní kalamitu na Benátkách v Potocích, Žákovině pod Jimramovem a dalších okolních lesích, mnoho škod na  polích, v zahradách i na střechách domů. Na mnoha místech bylo poškozeno vedení el. proudu a tím přerušena dodávka elektřiny. V Ubušíně průtrže mračen a krupobití zvedly vodu ve dvou rybnících tak, že přetékaly. V domě č.p. 7 dosáhla vody výšky 130 cm. V polích voda místy vytvořila rokle až metr hluboké.

V Ubušíně byla zahájena přestavba obecní školy na víceúčelový objekt. Hlavně členové SPO svépomoci po demolici části budovy vybetonovali základy pro novou přístavbu. Ubušínské požárnické družstvo poprvé 53leté historii sboru po vítězství v okrskové soutěži požárních družstev a v okresním kole obsadilo velmi pěkné 7. místo. Velitelem sboru byl Josef Štěrba, předsedou František Šejnoha.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU