Zpět na úvod

Stalo se v roce 1985

 

Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození republiky. Oslava byla v sokolovně. Program slavnostního večera 9. května zajišťovala hlavně základní škola: žákovský pěvecký soubor J.  Neškrabala, tanečníci  Z. Štěrbové. Cvičenky vedené A. Málkovou předvedly ukázku spartakiádní skladby pro starší žákyně. Další program zajistil pěvecký sbor Osvětové besedy a učni železničního  učiliště. Přítomni byli zástupci Střední skupiny sovětských vojsk v Československu a čestný host - bývalý velitel partyzánského oddílu Jermak Komarov.

Všechny spartakiádní skladby, které žáci školy nacvičili, byly předvedeny na „Místní spartakiádě 85“ u sokolovny při oslavě Dne dětí. Žáci pak ještě cvičili na okrskových spartakiádách v Dolní Rožínce a Bystřici n. P. a okresní spartakiádě ve Žďáru n. S. Šest starších žákyň s vedoucí učitelkou A. Málkovou se pak zúčastnilo  celostátní spartakiády v Praze.

Provoz mateřské školky nestačil na zvýšený zájem o umístění předškolních dětí v Jimramově. Proto část dětí byla umístěna do školky v Unčíně. Dopravu zajišťoval závod Vigona.

Členové TJ Sokol a SSM (Socialistický svaz mládeže) budovali za požární zbrojnicí volejbalové a tenisové kurty.

Místní organizace  Svazu požární ochrany v Jimramově oslavila 13. a 14. července 110. výročí založení  SDH. Před zbrojnicí byla uspořádána výstava techniky a v zasedací místnosti výstava dokumentů. 14. července se setkalo před zbrojnicí mnoho požárníků z okolních sborů a po pochodu městečkem byla slavnost završena zábavou v Bludníku. 


  

Představitelé SDH Jimramov  v roce 1985 při slavnostní schůzi:  velitel Karel Šindler, 

předseda  František Svoboda a jednatel Zdeněk Veselý

 

 

 Mladí požárníci vedeni P. Novotným se zúčas­tnili tábora mladých požárníků Českého ÚV ČSPO u rybníka Milavý v jižních Čechách.

       Mladí požárníci v roce 1985

 

           

 Na výroční schůzi požárníků převzal funkci předsedy od F. Svobody J. Semerád a funkci velitele Z. Bureš od K. Šindlera.

Sbor dostal do užívání nové vozidlo AVIA 31 - DA 12.

 V zámku, kde sídlilo železniční učiliště, byly v severozápadním křídle budovány nástavby 2. poschodí pro pokoje a sociální zařízení pro učně. Nedostatek ubytovacích prostor řešilo ředitelství ubytováním učňů v bývalé škole v Borovnici.

 Silničáři opravovali most přes Fryšávku na Borovnické ulici. Do Borovnice se objíždělo přes Sedliště. Od té doby  projíždí  většina  spojů autobusové linky do Poličky přes Sedliště.

 V Sedlištích bylo vyměněno potrubí společného vodovodu z roku 1948 za polyetylénové.  Nové domky na Sedlišťské ulici byly napojeny na jimramovský vodovod.

Požárníci v Trhonicích přestavovali zbrojnici. MNV přispěl částkou 84 tisíc korun, pracovali brigádníci.

Do Domků byl zaveden telefon.

Byla vyasfaltována Panská ulice. Ulička v Hliníku dostala povrch z obalované drti.

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU