hlava1.jpg

Stalo se v roce 1983

Na jaře byl uspořádán výchovný koncert pro žáky ke 100. výročí založení Národního divadla s brněnskými umělci (Sylvie Kodetová, Antonín Jurečka, Karel Jandera a prof. Barvík). Koncert brněnských operních umělců, který mohli navštívit i občané,  uspořádalo železniční učiliště. Árie z oper  a lidové písně zazpívali Václav Halíř, Jiří  Olejníček, Helena Supová za klavírního doprovodu Pavla Kuchaře.

Obec měla neobvykle velké vydání: 1,344 mil. Kčs oproti plánovaných 870 tisíc.

6. května byl položen základní kámen přístavby základní školy. Stavba byla prováděná v „Akci Z“ za technické pomoci OSP Brno – venkov. Vedoucím stavby byl Bohumil Samek. Občané odpracovali v tomto roce zdarma 2470 hodin.   Dále se na stavbě podíleli pracovníci Vigony, JZD Jimramov a Věcov a  Dřeva Měřín. Do konce roku se podařilo postavit hrubou stavbu a vazbu.

UD1983_07.jpgNa zámku železniční učiliště začalo nástavbu severozápadního křídla.

Byla provedena oprava sochy Jana Nepomuckého před Horní školou, pomník bratří Mrštíků a náhrobek p. Chrousta – dílo Julia Pelikána.

Televizní převáděč na Pilátce byl rozšířen o novou aparaturu pro šíření 2. programu. Na stavební úpravě se podíleli i občané.

Náhon k zámeckému mlýnu podél Panské ulice byl zasypán a nahrazen kanalizačním potrubím.  ¨

Na Benátkách byla postavena nová trafostanice pro závod Dřevo a pro nově postavené bytovky.

Pracovníci polesí Jimramov Státních lesů museli vytěžit 5507 plm dřeva z větrné kalamity a také vypomáhali při těžbě kalamitního dřeva v polesí Proseč.

Jimramovští požárníci dokončovali přístavbu zbrojnice.

8. června navštívil Jimramov autor knihy Jermak na Moravě A. A. Stěnin a bývalý velitel partyzánského oddílu Jermak D. J. Komarov. Ve škole se sešli s žáky na besedě. D. J. Komarovovi a nepřítomnému M. J.  Tumajevovi bylo představiteli MNV uděleno čestné občanství.

V říjnu byl ustaven lyžařský oddíl. Měl 29 členů.

V prosinci vyhořela v Sedlištích chalupa Dr. Jelínka z Brna.

U výletiště v Trhonicích se uskutečnila okrsková soutěž družstev SPO a celopodniková soutěž požárních družstev n. p. Vigona.

 

Oprava sochy J. Nepomuckého

V Ubušíně byla zrušena hospoda (bývalá u Procházků, později Jednota – Pospíšil).

DALŠÍ FOTO

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU