hlava1.jpg

Stalo se v roce 1982

Ve škole probíhala proměna základní devítileté školy na základní školu. Ve školním roce 1981/82 končilo povinnou školní docházku 21 žáků 9. třídy a do učebních oborů a středních škol odešlo 30žáků 8. třídy. Pro zbylé 4 osmáky nebyla otevřena devátá třída a museli dokončit povinnou školní docházku ve školním roce 1982/83 v Novém Městě na Moravě. V jedenácti třídách vyučovalo 6 učitelů !! a 10 učitelek.

Střední odborné učiliště železniční (na zámku) mělo ve školním roce 1981/82 452 učňů ve 3 ročnících.

Požárníci v tomto roce dokončili přístavbu boxu požární zbrojnice.

V továrně Vigona  (výroba přikrývek) pokračovala pracemi na klimatizaci výstavba nové haly. Na místo ředitele závodu nastoupil místo Jana Strouhy nový ředitel Bohumil Macek.

Za zámkem byl zbourán dům č.p. 60 – zchátralý, už neužívaný zámecký (Urbanův) mlýn. Rybník u tohoto mlýna, zásobovaný do zprovoznění obecního vodovodu náhonem podél Panské ulice z Fryšávky, byl zasypán štěrkem. Plocha byla určena na parkoviště motorových vozidel (obec dostala na to dotaci od KNV), ale nejprve sloužila jako skládka stavebního materiálu na připravovanou přístavbu školy a pak dlouho jako skládka všeho možného. Dnes je tam dětské hřiště. Na jediný rybník uvnitř Jimramova „Urbaňák“ už jen vzpomínáme.

fot_154.jpg                    fot_391.jpg

Zámecký mlýn a rybník

Pro připravovanou stavbu nové budovy školy na Padělku začala příprava příjezdové komunikace pro dovoz materiálu  - od zmiňovaného Urbanova mlýna kolem hrobky a nové výstavby na Padělku ke škole. V tomto úseku byla vybudována i kanalizace pro novou výstavbu na Padělku.

U Fryšávky, poblíž dnešní truhlárny Sprint, byl ukončeno užívání  skládky pevného domovního odpadu.

Do úřadu MNV nastoupila nová úřednice Jana Menšíková.

V Jimramově byla v č.p. 18 obvodová služebna  Jihomoravských elektráren  - čtyři montéři (J. Beneš, J. Juříček, J. Bojanovský a V.  Ondra) se starali o provoz elektrické sítě.

V tomto roce byla velká úroda jablek. Moštárna zahrádkářů pracovala v sezóně na plné obrátky a vyprodukovala zahrádkářům 61 689 litrů moštu.

Místní vodovod byl ve správě závodu Jihomoravské vodovody a kanalizace Žďár n. S. Pro nedostatek vody v letech 1979 – 1981 byly v roce 1982 připojeny do vodojemu další tři nové  studny a situace se zlepšila.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU