hlava1.jpg  

 Stalo se v roce 1981

Středisková obec Jimramov měla koncem roku  1981 1896 obyvatel, samotný Jimramov s Benátkami 991 osob. Ke střediskové obci patřily v té době také obce Borovnice, Javorek a Nový Jimramov.

        5. a 6. června se konaly volby do zastupitelských sborů všech stupňů. 1399 občanů zapsaných do volebních seznamů většinou manifestačně volilo navržené kandidáty NF.  Zvolený místní národní výbor měl 45 členů. Předsedou MNV byl na ustavující schůzi  zvolen  Jaroslav Nebola z Benátek, 1. místopředsedou Karel Nejedlý ze Sedlišť, 2. místopředsedou Josef Mašík z Jimramova a tajemníkem Vilém Koutný z Jimramova. Byla zvolena rada MNV se 16 členy.  Do ONV byli zvoleni Zdeněk Hrbas a Miloslav Peňás.  Do vyšších orgánů (KNV, Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ) volili naši voliči vždy jednoho neznámého  kandidáta.

Zemřel MUDr. Jiří Böhm. Byl 30 let obvodním lékařem v Jimramově.

V květnu byla při příležitosti 60. výročí založení KSČ na domě č.p. 190 slavnostně odhalena pamětní deska a busta Václavu Dobiášovi. Václav Dobiáš, který se v tomto domku narodil,  byl jako student po věznění od roku 1943, v Drážďanech  v dubnu 1945 popraven za činnost v pražské odbojové skupině Předvoj.

jim_124.jpg                   jim_125.jpg

Požárníci v akci Z přistavovali   k požární zbrojnici další box pro garážování cisternové stříkačky.  Stavba byla dokončena v roce 1982  -  náklad   92 tisíce Kčs.

Hasici115.jpg  Přístavba požární zbrojnice

V Bludníku byl postaven pavilon pro hudebníky.

Začala výstavba prvních řadových domků a rodinných domků na Padělku a na Sedlišťské.

V Trhonicích v tomto roce dokončili manželé Dvořákovi nový domek č.p. 45.

Moštárna v Panské ulici, kterou postavili svépomocí členové Českého zahrádkářského svazu,  byla zkolaudována.  Využili dotaci ÚV ČZS 34 tisíc korun. První mošt v moštárně vyrobili  už na podzim 1980.

Rybáři opravili hráz retenční nádrže – Strachujováku.

Několik členů Svazu Československo sovětského přátelství  a žáků ZDŠ bylo na zájezdě v Moskvě. Z Moskvy naopak na pozvání jimramovské odbočky do Československa a do Jimramova přijeli zájezdem žáci a učitelé 17. speciální školy.

TJ Sokol vyvíjela činnost hlavně v oddíle kopané a oddíle stolního tenisu. Všechna tři družstva kopané startovala v okresním přeboru.  Muži, jako nováček okresního přeboru obsadili 13. místo. Nejvíce  utkání sehráli hráči Čestmír Kubík, Lubomír Obr a Miroslav Zobač. Zdeněk Dvořák vstřelil soupeřům 10 branek, 8 gólů vstřelili Miloslav Laštovica, Čestmír Kubík a František Tomek. Trenérem byl František Kubík.   Dorostenci obsadili 4. místo (1980/81) ve své skupině okresního přeboru (hráči: Petr Měšťan, Pavel Bidmon, Jaromír Jukl, Josef Kovář...), Největšího úspěchu dosáhlo družstvo žáků – 4. místo v sezoně 1980/81 a 1. místo v podzimní části soutěže 1981/82 v okresním přeboru sk. C.  Hráči si vybudovali v šatnách u fotbalového hřiště umývárnu se sprchami.

Družstvo stolního tenisu vybojovalo v okresním přeboru 1. třídy 5. místo.

                                            ZPĚT NA VÝBĚR ROKU