hlava1.jpg

Stalo se v roce 1978 

Zima byla mírná, bylo málo sněhu. Ani léto nabylo kvalitní. Bylo nepříznivé počasí pro zemědělce – špatně se sklízela úroda. Zajímavý zlom počasí se stal na konci roku. Došlo k prudkému poklesu teplot z 6 stupňů na Silvestra na – 18 stupňů na Nový rok odpoledne. Způsobilo to energetické potíže.
Středisková obec Jimramov (Jimramov, Trhonice, Sedliště, Ubušín) měla celkem 1479 obyvatel. Narodilo se 37 dětí !
Zemědělské družstvo dalo do provozu  v Sedlištích sušičku obilí a velkokapacitní kravín v Trhonicích. V dílně v Trhonicích byl vybudován lapač olejů.
V Jimramově byla dokončena stavba vodovodu. Kolaudace byla 5. října 1978. Na stavbu byla poskytnuta dotace Státního fondu vodního hospodářství ve výši 2 064 200 Kč. Občané na stavbě vodovodu odpracovali 36 518 brigádnických hodin. Rozkopané chodníky byly opraveny a opatřeny asfaltovou obalovanou drtí.
V domě č.p. 18 byla provedena adaptace bytu pro zubního lékaře. Stal se jím MUDr I. Matonoha.
Jimramov navštívili na pozvání SČSP a ZDŠ žáci družební speciální moskevské  školy.
Začala výstavba čerpací stanice pohonných hmot (akce Z).
Nové domy dostavěli Šenkýřovi (280), Karmazínovi (281)  v Sytinách, Kafkovi, Havlíkovi na Benátkách (57 a 59) a František Tušla (282).
V roce 1977 členové mysliveckého sdružení ulovili 123 zajíců, 25 bažantů a 14 kusů srnčí trofejové zvěře. Konstatovali, že každým rokem ubývá drobné užitkové zvěře a že v roce 1978 byl hon ještě slabší.
V kině klesla návštěvnost. Uskutečnilo se 232 představení, které navštívilo 13 954 návštěvníků. Promítnuto bylo 56 filmů českých, 43 sovětských, 25 z ostatních socialistických států a 39 z kapitalistických států.

ZPĚT  NA VÝBĚR ROKU