Zpět na úvod

Stalo se v roce 1977

Zemědělské družstvo dostavělo velkokapacitní kravín v Trhonicích. S ustájením skotu tam začalo v posledním čtvrtletí roku a stav  se zatím mohl zvýšit na 106 kusů. Klesly stavy prasat. Družstvo v tomto roce nemělo vlastní peněžní prostředky na účtech u státní banky. Hospodařilo s provozním a investičním úvěrem: 3,301 mil. Kčs na provoz, 9,5 mil. Kčs na stavbu kravínu, 1,260 mil. na přestavbu sušky obilí a na nakoupení strojů 570 tisíc korun.

V Jimramově pokračovala výstavba vodovodu. Byl položen hlavní řad a budovány domovní přípojky, dokončen byl vodojem, filtrační stanice, provedena elektroinstalace, byla zapojena dvě čerpadla. V té době se také opravovaly závady na  koupališti.

 

                                                          

 

Betonování vodojemu                                                                                                    Příprava na výkopy na náměstí

 

                                               

Přípojka na Sedlišťskou

Další práce v obci byly menšího rozsahu s nižšími náklady: oprava hřbitovní zdi, oprava fasády budovy MNV, generální oprava místního rozhlasu, oprava schodů ze Strachujovské ulice ke škole, oprava dvou mostků přes Fryšávku (u Vraspírových a u Kolotoče).

Český rybářský svaz Jimramov  měl v roce 1977 64 členy. Organizace hospodařila na revíru Svratka 12 – tekoucí voda a retenční nádrži u Strachujova. Celkem se rybáři při hodnocení pochlubili úlovkem 1745 ryb, které vážily celkem 761 kg. Nejčastěji ulovenou rybou byl kapr, pstruh obecný, lipan podhorní. Nechyběly ani štiky, úhoři a několik candátů a mníků. Zarybňovací povinnost plnili rybáři násadou kapra, lína a pstruha.

Kronikářka, paní učitelka Stanislava Strouhalová – Tobiášová (roz. Bímová) se z Jimramova odstěhovala a kronika zůstala bez kronikářky. Úkolu se ujal v roce 1979 učitel základní školy ve výslužbě, jimramovský rodák Jan Dědič. Dodatečně dopsal rozepsaný zápis roku 1977.

Škola organizovala zajímavou, velmi záslužnou činnost. Několik žáků 8. třídy po celý rok pečovalo o 3 staré osamělé osoby.

Žáci ZDŠ na odpoledních brigádách  pomáhali při sklizni brambor v JZD, při jarním úklidu před školou a na volných prostranstvích v obci  a při sázení stromků v polesí Koníkov.

V roce 1977 sdružoval Klub filatelistů Jimramov 39 členů z Jimramova, Ubušína, Dalečína, Míchova a Nového Jimramova. Ve škole pracoval zájmový filatelistický kroužek, který vedl učitel Jan Krejčí. Klub uspořádal 9.května v sále radnice námětovou výstavu čs. a cizích poštovních známek.  

V továrně Vigona na Benátkách došlo ke změně ředitele. Stal se jím Jan Strouha. Začala výstavba nových provozů (rozpočet 4 mil. Kčs ) a rekonstrukce bytu ředitele. Závod měl potíže s nedostatkem pracovnic pro dvousměnný provoz. 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU