hlava1.jpg

Stalo se v roce 1973

Kronikář Zdeněk Uherka se v zápisu dost věnoval hospodaření zemědělského družstva. Družstvo mělo 260 členů, z toho 60 pracujících a 90 nepracujících důchodců. Průměrná měsíční mzda pracujícího člena byla 1589 Kčs. Pro dlouho trvající suché období se urodilo méně brambor a píce. Brambory byly pěstovány na 108 ha, obilí na 355 ha, len na 40 ha (s pěknou sklizní stonku i semene). Družstvo mělo 276 krav. Jejich průměrná dojivost byla 7,57 l za den.   Byl připraven projekt na výstavbu velkokapacitního kravína v Trhonicích. V Ubušíně byly provedeny meliorace v hodnotě 230 tisíc Kčs.

Na stavbě koupaliště v akci Z (víme, jak nakonec dopadla) pracovali brigádníci na bazénu pro neplavce a  na brouzdališti.

Terénní úpravou byla v srpnu zahájena výstavba nákupního střediska. Podle projektu Ing. arch. Talandy  stavbu prováděl Okresní stavební  podnik z Bystřice n. P. Stejný podnik začal výstavbu státní šestibytovky na Benátkách (č.p. 51).

k73_01.jpg    k73_02.jpg     k73_03.jpg

Stavba nákupního střediska                                                                        Koupaliště                                                                                         Mycí rampa

Na Benátkách začali další členové bytového družstva stavět třetí bytovku.  Rodinné domky stavěli na Benátkách Čuprovi, Samkovi, Krištofovi a Švarcovi, na Padělku Drmotovi. V Mostní ulici renovoval Kuchyňovo nový majitel p. Šťastný.

Brigádnicky si postavili členové Svazarmu mycí rampu na auta. Protože však nesplňovala podmínky ochrany přírody (odvod vody), byla v devadesátých letech uzavřena.

Požární sbor v červenci hostil delegaci požárního družstva z Lucemburska, které bylo v Brně na mezinárodní soutěži požárních družstev. Aby členové sboru mohli soutěž požárních družstev z celé Evropy vidět, uspořádali do Brna zájezd.

Po odchodu Františka Prokopa do důchodu se stal v základní škole  zástupcem ředitele Miloslav Tieff  (řed. František Mour).  V hlavní budově (měšťance) bylo instalováno ústřední topení. Budova tzv. Horní školy, kde byla 1. a 2. třída a školní dílna, se dočkala opravy fasády. 

První sníh napadl už 14. listopadu a závěje ochromily silniční dopravu. Vánoce však byly bez sněhu, ale se silnou jinovatkou.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU