hlava1.jpg

Stalo se v roce 1972

List 132a.jpgJZD hospodařilo na 1113 ha zemědělské půdy, mělo 260 členů, z toho 78 nepracujících důchodců, 67 pracujících důchodců, a jen 115 členů v produktivním věku.  Rok byl úspěšný a poprvé v historii družstva bylo možné vyplatit za odpracovanou jednotku o 7 Kčs více než se plánovalo a zavést placenou dovolenou. Družstvo zakoupilo za 594 tisíce Kčs nových strojů, v Trhonicích byla dokončena přístavba dílny a stavěla se kolna, v Sedlištích byla provedena meliorace na 13 ha. Ke sdruženému družstvu bylo připojeno 100 hektarů zemědělské půdy družstva Nový Jimramov.

Státní statek byl po úmrtí vedoucího J. Leksy sloučen s hospodářstvím Věchňov.

CAS.jpgŘeditelem základní devítileté školy byl František Mour. Jeho zástupce František Prokop v listopadu vážně onemocněl a s novým školním rokem se stal zástupcem ředitele Miloslav Tieff.  Komunální služby Bystřice budovaly ve škole ústřední topení.

V září se konaly doplňkové volby do Sněmovny lidu (za zemřelého poslance O. Šimůnka kandidoval ministr B. Chňoupek ). Stoprocentní volby pokazil jeden volič: „... Celkový počet voličů byl 757, jeden mladý volič se voleb nezúčastnil, ač byl osobně navštíven předsedou VO KSČ ráno v den voleb. Jednalo se o mladého člověka, jehož smyslem života je méně práce a více pití ...“.

Na Benátkách byla dokončena stavba druhé čtyřbytovky. Pod patronací bytového družstva si ji stavěli hlavně zaměstnanci továrny. Stále ještě pokračovala výstavba koupaliště u Sola.

Místní požární sbor získal, po jednání s předsedou federálního výboru SPO ČSSR plukovníkem Řepiským, do užívání požární cisternu Škoda RTO. 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU