Zpět na úvod

Stalo se v roce 1964   

14. června se konaly volby do národních výborů všech stupňů a Národního shromáždění. Místní národní výbor byl volen už pro střediskovou obec Jimramov s osadami Ubušín, Trhonice a Sedliště. Voleb se zúčastnilo 99,75% voličů a pro navržené kandidáty Národní fronty bylo 99,17% z nich. Do nového  MNV bylo zvoleno 31 poslanců. Předsedou byl zvolen ekonom JZD Hynek Fajmon z Trhonic (nahradil bývalého předsedu Josefa Halvu, který byl ve funkci od r. 1949), náměstkem sedlář a čalouník kom. služeb František Zobač z Jimramova a tajemníkem učitel Miloslav Tieff z Jimramova.  

Do ONV byl volen František Dvořák z Ubušína, do KNV Justina Bobek z Trhonic a Miloslav Fučík ředitel místního závodu Vigona.  Poslancem  Národního shromáždění  byl v našem volebním obvodě č. 170 zvolen předseda ONV Žďár n. S. soudruh Josef Voráč.

Volební atmosféru popsal kronikář takto: „Počasí volbám přálo: Sluníčko už od středy 10. června se na obloze mile usmívalo a rozdávalo jas a pohodu toho 14. června. Pestřily se květy v rukou pionýrů, zdravících voliče při příchodu k vyšňořené radnici a hudba místního rozhlasu vesele vyhrávala.“

Středisková obec Jimramov měla tehdy 1925 obyvatel.

12. listopadu zvolilo Národní shromáždění prezidentem republiky opět Antonína Novotného.

V Sovětském svazu byl v říjnu ve funkci prvního tajemníka KSSS nahrazen Chruščov Brežněvem.

Zemědělcům JZD Rozhraní se dařilo hlavně v pěstování lnu. Družstvo se v celostátní soutěži umístilo na jednom z předních míst. Lnem bylo oseto 32 ha půdy, bylo sklizeno 1350 q stonku a 230 q semene – hektarový výnos 42 q stonku a 7,2 q semene.  Také úroda brambor byla slušná. Sklízely se ze 109 ha a sebralo se 288 vagonů brambor (výnos 265q na ha). Při sklizni pomáhali družstevníkům brigádníci z továrny Vigona, image001.jpgžáci místní základní školy a žáci železničního učiliště.

Pozn.: Letos (2014) společnost Agromeran brambory vůbec nepěstovala. Občané Jimramovska, kteří si brambory nevypěstovali na svých zahrádkách, si je  museli  koupit jinde, např. formou samosběru v Telecím nebo ve Sněžném. Len zmizel všeobecně z polí v letech 2008 – 2010. Nejbližší tírna firmy Čemolen Humpolec  v Písečném byly zavřena v roce2008 a v roce 2010 byla nakonec zavřena poslední tírna v Pomezí u Poličky. 

Zámecké pozemky obhospodařovali zaměstnanci semenářského státního statku Dolní Rožínka.

V květnu zemřel po úrazu 34letý Tomáš Karmazín. Úraz utrpěl při přípravě stavebního materiálu na zbořeništi č.p. 101 pro stavbu svého nového domku. 

Zemřel také Václav Pivoňka, velmi známý fotograf, holič, vedoucí kina atd. S jeho jménem je spojena také historie Sokola a řada kulturních akcí. Jeho vlastnoručně zhotovený betlém je vystaven v Síni rodáků.

V rámci Měsíce Československo-sovětského přátelství proběhl v kině filmový festival. Byl promítán film Limonádový Joe, film NDR Přísně tajné, československý Marie a americký Myš, která řvala. Výstavu svých prací uspořádali jimramovští fotoamatéři.

V Dolní škole byl vybudován vodovod. Byla opravena budova mateřské školy (č.p. 29). Dostala  novou eternitovou krytinu, byly pořízeny schody do zahrady, fasáda byla opatřena novým nátěrem a byla natřena okna. Od počátku školního roku 1964/65 bylo zahájeno ve školce vaření ve vlastní kuchyni. Do té doby se jídlo dováželo ze školní jídelny devítiletky. První kuchařkou byla paní Marie Šenkýřová.

V bývalých jatkách  (Říční) byla vybudována prádelna. Byl tam i sklad odpadových surovin.

V Bludníku byl vybudován domeček se sociálním zařízením.

Nové domky si stavěli na Benátkách Satrapovi a rodina Pavla Schwarzbergera V Potokách.

 

 image002.jpg  image003.jpg  image004.jpg  image006.jpg  image007.jpg  image008.jpg  image009.jpg

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU