hlava1.jpg

Stalo se v roce 1963

List 60a.jpg

Zima 1962/63 byla tuhá. V únoru byly mrazy kolem -20 stupňů, - 9°C bylo 24. března a mrazíky až -4°C hrozily i začátkem dubna.

Rybářům v lednu uhynuly pro nedostatek kyslíku ve vodě v novém rybníku u Strachujova ryby.

21. března 1963 se konala v sokolovně ustavující schůze nového velkého zemědělského družstva, které vzniklo sloučením „tří dobrých družstev v Ubušíně, Trhonicích a Sedlištích se slabým družstvem u nás v Jimramově“. Schůze se zúčastnil i předseda ONV Josef Voráč. Bylo zvoleno představenstvo družstva s předsedou Františkem Šejnohou z Ubušína, místopředsedou a agronomem Justinem Bobkem z Trhonic, ekonomem Hynkem Fajmonem z Trhonic a zootechniky Miroslavem Zástěrou z Ubušína a Annou Čermákovou z Jimramova. Družstvo dostalo do názvu jméno Rozhraní (od rozhraní Čech a Moravy a rozhraní bývalých okresů).  Sloučené družstvo obhospodařovalo  celkem více než tisíc hektarů zemědělské půdy. V roce 1962 byla výše pracovní jednotky v  jednotlivých samostatně hospodařících družstvech různá. Nejvyšší v Ubušíně 27 Kčs, v Trhonicích 26 Kčs, v Sedlištích 23 Kčs a v Jimramově jen 14 Kčs. Sloučené družstvo Rozhraní vyplácelo v roce 1963 23 Kčs.

V tomto roce bylo vybudováno (v akci Z) za požární zbrojnicí kluziště.   

Dobře si vedlo v okresním přeboru  družstvo stolního tenisu.

V místě dnešní masny byla v roce 1963 partiová prodejna nahrazena prodejnou ovoce a zeleniny.

Cermak.jpg

4. května zemřel JUDr. Emil Čermák, jimramovský rodák z domu č.p. 71. Bývalý prokurátor se také zabýval historií Jimramova. Jeho spis Kronika Zubří země byl vydán v zahraničí až po jeho smrti v roce 1979.

 Dr. Čermák publikoval články o Jimramově v okresním i krajském tisku. 

7. června zemřel bývalý ředitel obecné a národní školy Alois Horák. Býval také starostou Jimramova a předsedou MNV.

Kronikář Ladislav Procházka zaznamenal i významné události ve světě: let první ženy do vesmíru  Valentiny Těreškovové, zřízení dálnopisné linky mezi Kremlem a Washingtonem, atentát na amerického prezidenta Kennedyho atd. 

 

Ilustrace L. Procházky:

PRO_001.jpg    PRO_002.jpg   PRO_003.jpg  PRO_004.jpg

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU