hlava1.jpg

 

            Stalo se v roce 1960

        Byl to rok 15. výročí osvobození a konaly se proto oslavy. Pěvecký soubor Osvětové besedy nacvičil sbory od Antonína Dvořáka, V.J Tomáška, Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka a také pochodovou píseň Jimramovského povstání z května 1945 od Josefa Pavelky. Na oslavách je předvedl. Skladby byly náročné a všechna čest za nacvičení sbormistrovi Josefu Groulíkovi a členům pěveckého sboru: v sopránu Bož. Tušlové, Lud. Dufkové, Z. Drábkové, L. Tiché, M.  Klimešové, O. Klukanové, M. Švermové B. Tušlové, M. Hudcové a M. Freislebenové, v altu A. Dvořákové, M. Dufkové, S. Tobiášové, H. Širůčkové, M. Fučíkové, J. Zobačové, M. Horníčkové a L. Pyšné, v tenoru J. Chybovi, J. Popelkovi, F. Sedlákovi a  M. Freislebenovi, v basu J. Bachmanovi, F. Dobiášovi, A. Oherovi, J. Širůčkovi, B. Pohořelému a L. Procházkovi. Sbor účinkoval také společně se sbory z Poličky, Skutče, Sobiňova a Běstviny  na oblastních slavnostech písní ve Skutči, Chotěboři, Poličce a při Smetanově Litomyšli.
        Pomník rudoarmějce na místním hřbitově byl opatřen bronzovou deskou s rudou hvězdou.
        Byla provedena územní reorganizace. Jimramov byl začleněn do okresu Žďár nad Sázavou a Jihomoravského kraje (od roku 1949 byl v okresu Polička, kraj Pardubice).
        12. června byly volby do všech zastupitelských orgánů (MNV, ONV, KNV, Národní shromáždění). Volili se jednotní kandidáti Národní fronty a vše bylo na 100 procent – účast i hlasy pro. Zvolený místní národní výbor měl 21 členů. Předsedou byl znovu zvolen Josef Halva a tajemníkem zůstal Vilém Koutný.
Název republiky byl novou ústavou  změněn z Československá republika na Československá socialistická republika (prezident a vůdce komunistické strany A. Novotný prohlásil, že „socialismus v naší zemi zvítězil“). Byl změněn i státní znak (lev získal hvězdu místo koruny a slovenský kříž nahradila vatra). 
        V celé republice se nacvičovalo na 2. celostátní spartakiádu. Cvičení v Praze se zúčastnili žáci školy, ženy a muži Sokola.
        50 let trvání oslavil textilní závod na Benátkách Vlněna. Provozovny byly veřejnosti otevřeny k prohlédnutí, v novém sále nad skladem se konala  oslava s kulturním programem a módní přehlídkou.
        Členové rybářského spolku  obnovili a nově vybudovali hráz bývalého rybníka  a zarybnili jej.
        Ředitelkou mateřské školy se stala Marie Hudcová, na osmiletce začal učit Pavel Procházka (přírodopis, tělesná výchova).
        S územní změnou přešel státní statek pod ČSSS Dolní Rožínka  (předtím Vysoké Mýto). JZD Jimramov patřilo v té době k těm horším, zato JZD Ubušín k těm nejlepším v republice. Prezident republiky mu v tomto roce udělil Řád práce. V Jimramově zbýval ještě jeden soukromý zemědělec s výměrou nad 2 ha a 8 s výměrou do 2 ha.
        21. října zemřel jimramovský učitel a malíř Adolf Tichý.
        Místní národní výbor řídil 9 komunálních provozoven služeb: holičství, kadeřnictví, sběrna prádla, radioopravna, nožířství, klempířství, zámečnictví, zahradnictví a květinová síň. Dále v Jimramově působily tzv. mimorozpočtové provozovny MNV: natěračství, dámské krejčovství, knihařství, řezání dřeva, prádelna, osobní autodoprava, kovářství, cementárna, klempířská údržba a údržba truhlářská.
        Stavěla se požární zbrojnice. V tomto roce byla dokončena hrubá stavba a stavba byla zastřešena.
        Při zahájení školního roku dostali všichni žáci všeobecně vzdělávacích, učňovských a odborných škol zdarma učebnice a školní potřeby.
        Kronikář Ladislav Procházka vyzdobil opět svůj zápis ilustracemi. 

Zde jsou k prohlédnutí   (1),   (2),   (3),   (4),  (5),  (6),  (7)


Pohled k Jimr. Pavlovicím a Míchovu  

Radnice po roce 1960  


Výstavba na Padělku kolem roku 1960

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU