Stalo se v roce

image001.jpg

 

 

 

 

 

Zima byla mírná, téměř bez sněhu. Mrazíky v květnu poškodily květy stromů, takže bylo málo ovoce.

Hospodaření JZD Jimramov bylo i v roce 1957 špatné. Nadřízenými státními orgány byl kritizován špatný přístup členů ke společnému hospodaření. Nízký příjem družstevníků (tzv. pracovní jednotka za 10.50 Kčs) vylepšovaly jen naturálie. Aby se poměry zlepšily a pro nedostatek mladších pracovníků žádali členové družstva o připojení ke státním statkům. Hospodaření státního statku na pozemcích bývalého velkostatku bylo totiž podstatně lepší, rovněž i příjmy zaměstnanců.  Přání nebylo státními institucemi vyslyšeno.

Žně v JZD probíhaly za značné podpory všech složek NF a závodu Vigona. Obilí posekaly  samovazy STS, stavěly se panáky a byl organizován noční výmlat, kde se střídali brigádníci všech „složek“. 

Na polích se vyskytla v bramborových kulturách mandelinka bramborová. Na výzvu MNV se uskutečnilo několik brigád školních dětí, důchodců i dalších občanů na ničení jejích larev a brouků.

JZD vybudovalo u Fryšávku drůbežárnu.

Domy v kolonii Domky, které vybudovala továrna Löw  – Beer Benátky pro dělníky v roce 1908, nabídl n. p. Vitka k prodeji. Koupili si je ti, kteří zde právě bydleli.

image003.jpg

  Kolonie Domky

V nových domcích u hrobky na Padělku začali bydlet Roušarovi, č.p. 45 a  Burešovi, č.p.  44, další byly před dokončením (Vápeníkovi, č.p.  272 a Havlíčkovi, č.p.  49 a na Borovnické Sedlerovi, č.p.  259). Chátrající domek panských zaměstnanců u Sola koupil E. Vraspír a začal jej přestavovat. Na Benátkách byla zbourána zchátralá obecní pazderna.

Stavba nového úseku silnice od zámku k Solu pokračovala položením nosníků nového mostu, štěrkováním nové vozovky přes louku, vybudováním propustí a opěrných zdí.

image005.jpg

Most přes Fryšávku  postavený v letech 1956 – 1957. V roce 2014 po údržbě

 

V akci 5 M (svépomocné akce na obnovu,  finančně podporovaná státem) byl přestavěn starý zchátralý dřevěný mostek  přes Fryšávku  u tzv. Kolotoče.

Před novým kinem byl, rovněž v akci 5 M,  vydlážděn drobnými kostkami chodník

Do správy MNV přešly jimramovské hřbitovy a s nimi  i hrobníci F. Mach a J. Pala.

V Jimramově a okolí probíhalo tachymetrické zaměřování pro nové mapy.

Skončily průzkumné kutací práce Jáchymovských dolů v Líšné a u Jimramovských Pavlovic. Pracovníci průzkumu se přemístili k lepším nálezům do Rožné.

MNV dostal k užívání park Bludník. V parku bylo provedeno prosvětlení skácením několika stromů a keřů, byly zde postaveny pevné lavičky  (betonové boky zasazené do země, sedák a opěradlo ze dřeva -  slouží ještě dnes), byl vybudován betonový parket 15 x 15 m pro tanec  při zábavách.  Hodně  se na jeho budování podíleli požárníci, kteří zde také v létě uspořádali taneční zábavu.

Předsedou organizace požárníku se stal v tomto roce František Svoboda a velitelem Karel Šindler. Organizace byla vyznamenána standartou Krajského výboru ČSPO v Pardubicích. Družstvo mladých požárníků zvítězilo v  soutěži mladých požárníků okresu Polička v Jedlové

Z kulturních akcí, které hlavně pořádala Osvětová beseda, bylo hodně. Nejzajímavější asi byla  tříhodinová beseda s promítáním barevných snímků Ing. Pavla Bíma o jeho cestě do Indie. V hledišti sálu sokolovny nebylo tehdy prázdného místa.

Hudební a pěvecké produkce Osvětové besedy většinou připravoval varhaník katolického kostela, sbormistr pěveckého sboru, také občas kapelník místní kapely a učitel hudby Josef Groulík. 

     Josef Groulík se svými žáky v roce 1957

image007.jpg

 

V tomto roce bylo zaznamenáno v Jimramově více autobusových zájezdů než jindy: zaměstnanci Vitky byli v západních Čechách, Sokol a Osvětová beseda na střední Moravě a pět zájezdů směřovalo na 2. strojírenskou výstavu do Brna.

image009.jpg

 

Učitelský sbor OSŠ v roce 1957

 

9.  května se konaly volby do místních, okresních a krajských národních výborů. Do MNV bylo zvoleno 16 občanů, předsedou se stal opět s. Halva, tajemníkem s. Vilém Koutný.  

Do důchodu odešel ředitel osmileté střední školy Ladislav Procházka, učitelky Božena Totušková a Marie Kadlecová a odborná učitelka Marie Pohanková. Novým ředitelem školy byl jmenován Alois Ohera, jeho zástupcem František Prokop. Do důchodu odešla rovněž pracovnice pošty sl.  Hermína Kostelecká. Na poštovním úřadě pracovala 37 let.

Škola zřídila pro přespolní žáky v tzv. Dolní škole školní družinu.

Od 15. dubna do 29. dubna byla vidět po západu slunce na severozápadním nebi kometa (Arend - Roland).

V zámecké zahradě kvetly v překrásných barvách tehdy ještě málo známé rododendrony. Akademický malíř Bukáček z Poličky si je přijel namalovat pro svou připravovanou výstavu obrazů ve Sněžném.

image011.jpg

Zámecká zahrada

 

Plným napuštěním nádrže byla dokončena výstavba Vírské přehrady (1954 spuštěna první turbína).

13. listopadu zemřel prezident ČSR Antonín Zápotocký. V době pohřbu byla v Jimramově zorganizována smuteční tryzna před budovou radnice.

image013.jpg

Od 16. května probíhalo v Jimramově očkování dětí do 14 let proti dětské obrně. Očkovací látka byla přivezena z Kanady.

Po republice proběhly dvě vlny epidemie chřipky, v únoru a  v říjnu tzv. asijská.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU