Stalo se v roce 1956

 

Kronika Jimramova pokračuje v roce 1956 novém svazku. Kronikářem byl Ing. Josef Bím, důchodce (nar. v roce 1886 v Jimramově) .

Do 28. ledna byla mírná zima, ale pak začaly  pořádné mrazy: 31. ledna a 1. února až -26 v noci a -15 ve dne, 9. února -30 až -35 stupňů. Od 16. do 22. února napadla spousta sněhu. V řece namrzla velká vrstva ledu. Když 28. února nastala silná obleva,  museli povolaní vojáci z Poličky pomocí šesti ekrasitových náloží  uvolnit ledové bariéry, které na Svratce nad  splavem u Bludníku utvořily.

Jaro bylo chladné, nepříznivé pro polní práce. Stěhovaví ptáci (špačci a vlaštovky)přilétli až koncem dubna, chladno bylo i v květnu, v červnu často pršelo.  Žně se opozdily o 3 až 4 týdny. Rok 1956 byl rokem dobré úrody obilí a ovoce, zejména jablek, ačkoli se zdálo dle utváření se počasí v první polovici roku, že úroda nebude valná následkem dešťů a velkého zpoždění jak setí, tak i sklizně.

28. září nárazový vítr setřásl mnoho ovoce ze stromů a z radniční vížky shodil korouhvičku se znakem Jimramova (podle větru se otáčela a udávala směr).

Byla přestavěna bývalá Chládkova vápenka  a společně s lomem byla dána do provozu.

V Líšné zahájily Jáchymovské doly průzkum výskytu uranové rudy. Zaměstnaly i několik občanů z Jimramova. Další pracovníci zde byli ubytováni. 9. září  se v Jimramově v Bludníku konala i oslava Dne horníků.

Komunální podniky a Průmyslový kombinát vytlačily soukromé podnikání. Jediný soukromý podnik zůstal, a to hodinářství Josefa Menšíka.

Opravovala se omítka katolického chrámu a věže. Tesaři postavili k věži lešení 22 m vysoké se 7 etážemi. Hodiny dostaly v prosinci nový ciferník s arabskými číslicemi.

Po zrušení Školy v přírodě ÚNV Praha na zámku, převzala zámeckou budovu s nádvořím a zahradou zednická učňovská škola z Poličky (dvouletá škola pracovních záloh). Žáci opravili zdi budovy a omítky opatřili novým nátěrem. Rovněž opravili ohradní zídky.

Opravena byla budova MNV – radnice. Radniční věž byla nově zhotovena v dřevěné konstrukci a oplechována, dány nové okapy. V průčelí byla vyměněna okna. Střecha radnice dostala eternitové pokrytí.  

Úprava náměstí pokračovala vydlážděním plochy před spořitelnou a chodníků před č.p. 70 až 74.

Před domem č.p. 22 na náměstí bylo zrušeno čerpadlo nafty státní traktorové stanice a přemístěno na Panskou ulici k  novému sídlu STS v bývalé Hasově továrně.

V tzv. Osvětovém domě u zámku bylo vybudováno ve spolupráci se Státním kinem Praha  nové kino, tehdy jedno z nejmodernějších v pardubickém kraji. Slavnostně bylo dáno do provozu 23. listopadu. Uvedlo barevný film o Ztracená stopa. Promítalo se zde třikrát týdně.

Správa silnic budovala nový úsek silnice od zámku k Solu. Po zbourání domů č.p. 54 a 55 byla silnice vytyčena loukou podél Fryšávky. V roce 1956  stavebníci odstranili ornici, položili první štěrk, vykopali základy pro pilíře nového mostu a pilíře vybetonovali. Zároveň byla upravena obecní cesta za kostely na automobilovou silnici.

Pokračovala výstavba prvních domků na Padělku u hrobky. Dva první už byly hotové a plánovala se výstavba dalších sedmi. Stavebníci si vykopali společnou studnu.

U mostního mlýna byl zcela opraven náhon od splavu u Bludníku.

Zahradnictví komunálního podniku u silnice ke Strachujovu (Jiříčkovo) bylo rozšířeno o několik nových skleníků.

Kronikář konstatuje, že již rozšířené televizní vysílání se v Jimramově nedá sledovat, protože není signál.

Aby bylo zabráněno vstupu a pohybu různých cizích agentů a diversantů na území Čsl. republiky a jejich podvratné činnosti, byla nařízena vládou výměna občanských průkazů za nové. 8. listopadu je vydávalo okresní oddělení veřejné bezpečnosti v Poličce občanům i občankám od 15 let v sále na radnici. Celkem jich bylo vypraveno 465 kusů.

Byla zavedena nová autobusová linka do Nového Města na M. přes Věcov. Tím  Pavlovice náležející do Pardubického kraje dosáhly spojení s okresním městem.

V neděli 16. září konala se velká slavnost v čbr. evang. kostele. Místní farář Jiří Širůček byl slavnostně uveden v úřad seniora okrsku poličského. Za účasti asi 1 000 přítomných v místním chrámu Páně složil slib do rukou seniora Čbr. ev. církve Dr. Viktora Hájka z Prahy. Tomuto slavnostnímu aktu bylo přítomno 20 farářů z nejbližších a vzdálených sborů.

Z mnoha kulturních pořadů vyjímám zajímavou  přednášku evangelického  vikáře v.v. Rudolfa Šedého Češi na Volyňsku v letech 1922 – 1924 - o svém působení v této oblasti.

 

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU