Stalo se v roce 1955

Zima byla dlouhá a proměnlivá.

17. ledna se stal úkaz v zimě neobvyklý: O půl šesté hodině ranní se blýskalo a hřmělo jako v létě. Pak se spustilo asi desetiminutové krupobití, rozpoutala se veliká vichřice, která způsobila mnoho škod v lesích, na stromech v sadech a podél silnic.   Kolem 20. ledna byly mrazy -19 až -21°C. Podobný mráz byl i 18. února. I v březnu mrzlo jako v zimě: 19. března minus 13, podle záznamů na Klementinu v Praze byly tak nízké teploty jako před 90 a 180 roky. Padalo také dost sněhu, takže 20. března měla krajina úplně zimní tvář. 18. dubna byla silná sněhová vánice. Jarní polní práce se značně opozdily a 22. dubna ještě nebyly zasety jařiny.  Pak na konci dubna a na začátkem května zase byly letní teploty až 26°C a v noci na 3. května byla první jarní bouřka. Druhá půle roku už měla obvyklý průběh počasí.

Průvod k Mezinárodnímu dni dětí – učitelé osmiletky

V neděli 30. ledna se konaly lyžařské závody žáků osmileté střední školy. V té době mohl být start závodů na náměstí  před Horní školou. Byl pěkný sníh i v ulicích, automobilový provoz byl ještě malý a silnice se sypaly výjimečně – jen v kopcích. Při závodech hrála z ampliónů  místního rozhlasu   hudba a z rozhlasu byli vyhlášeni vítězové, kteří dostali i poháry a knižní ceny.

V únoru navštěvovali zástupci MNV a KSČ rodiny a získávali podpisy k výzvě Světové rady míru proti atomové válce, kterou „vyhrožují západní mocnosti v čele se Spojenými státy ve snaze rozpoutat třetí světovou válku“.

 1. dubna vyhlásila vláda republiky a strana komunistická čtvrté snížení maloobchodních cen.

Žáci  školy, hoši i dívky vyšších ročníků, nacvičovali na 1. spartakiádu. Část v Praze vystupovala.  Kvůli přípravě byl školní rok ukončen už  18. června.

Žáci osmiletky z Dalečína a Veselí přestali navštěvovat jimramovskou školu a přešli s novým školním rokem 1955/56 do Bystřice n. P.

19. června se v Jimramově konala okresní soutěž požárních družstev. Žáci obsadili v soutěži 6. místo, muži soutěžní družstvo nesestavili.

Bylo upraveno náměstí před poštovním úřadem a č.p. 79, kde bylo stanoviště autobusů. Po odkopání a odvezení zeminy a navezení štěrku,  byla zde položena dlažba z kostek. Práci, kromě dláždění,  prováděli sami občané, ale v době žní se práce zastavily, protože se na pomoc hlásilo málo lidí.

Byla opravena a nově natřena fasáda evangelického kostela a věže.

  Č. p. v  142 Mostní ulici

Začala svépomocná výstavba rodinných domků na pozemcích po rodině Belcrediů na Padělku. Stavěly rodiny továrního dělníka A. Bureše a zaměstnance státních silnic  J. Roušara. U silnice k Borovnice koupil Adolf Hlouš domek č.p. 247 a zcela jej přestavěl. V Mostní ulici byl zbourán zchátralý dům č.p. 142 u mostu naproti mlýnu.

Osmiletá střední škola přestala užívat tzv. Horní školu. V sedmdesátých letech i později do otevření nové budovy u měšťanky  se tam však opět učilo. Byla zde školní dílna pro výuku pracovního vyučování a obecní knihovna. 

16. července byla MNV nařízena pátračka  v bramborových porostech po mandelince bramborové. Zúčastnilo se 50 občanů a 70 dětí ze školy v přírodě z Prahy (bydleli na zámku). Nalezené larvy byly zneškodněny.

31. srpna byla zrušena Škola v přírodě Ústředního národního výboru města Prahy, která byla několik let na zámku.

Hodně bylo v kronice zapsáno o kulturních akcích:

V lednu se uskutečnila Estráda hudby a zpěvu orchestru Osvětové besedy (ved. J. Groulík), závodní hudby továrny Vitka Trhonice a tanečního souboru  Sokola (ved. M. Pivoňková). Se stejným programem pak vystoupili tyto skupiny  na okresní hudební soutěži v Poličce.

Divadelní představení předvedli ochotníci (místní  Jiráskovu hru Kolébka a Maryšu bratrů Mrštíkových, Závodního klubu Vitka Brněnec  Čapkovu hru Bílá nemoc).  Do Jimramova však zavítali i herci Vesnického divadla Praha (veselohra Julia Zeyera Stará historie), Východočeského divadla (Panenské sliby a Studentská láska), Oblastního divadla Pardubice (veršovaná veselohra Všechny cesty vedou k lásce). Uskutečnily se estrády umělců z Prahy i Brna.

12. června po průvodu dětí a učitelů Jimramovem  byla u sokolovny slavnost k Mezinárodním dni dětí.

 Byla i řada schůzí , besed a přednášek. Ne všechny však byly přijaty občany s nadšením. Např. besedu o aktuálních problémech se zástupcem KNV Pardubice s. Lexou navštívili jen dva občané. .

MNV uzavřel smlouvu  se státním filmem Praha o zřízení  moderního kina v budově osvětového (katolického) domu u zámku.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU