hlava1.jpg

Stalo se v roce 1952

V lednu 1952 byl znovu zaveden rozsáhlý přídělový (lístkový) systém. Kronikář, pan Bím popsal zavedený systém dost podrobně a proto jeho zápis opisuji:   ... Potraviny a sice cukr, chléb, mouka, tuky (máslo, sádlo a umělý tuk), mléko, maso byly ke koupi jen v určitých dávkách přídělových, vyznačených na lístku za určité úředně stanovené ceny. Lístků bylo několik druhů a to pro pracující, kteří měli největší příděly, pro ženy pracující,  menší pro ženy v domácnosti, pak zvláštní menší pro důchodce a konečně pro děti. Děti se dělily na tři kategorie: do dvou let, do šesti let, do 18 let. Matky těhotné měly zvláštní příděly pro děti nenarozené , tzv. list M, na který pobírala matka vyšší příděly mléka, cukru a tuků. Výdej lístků na potraviny byl odvislý od zaměstnání pobírajícího a každý musel předložit MNV potvrzení, že pracuje – každý měsíc. Lístky byly měsíční. Na lístky byly též příděly mýdla:  kostka obyčejného mýdla na osobu, děti do 6 let ještě jedno toaletní, muži jedno mýdlo holicí na čtvrt roku.   Byly také zavedeny tzv. šatenky, na něž bylo možno zakoupit textilie a boty na „body“.  Jedna roční šatenka obsahovala 100 bodů na osobu, pro ženy v domácnosti jen 80 bodů.

Lístkový systém dopadl těžce na mnohé zemědělce. Těm, kteří neplnili dodávky byly příděly snižovány. Protože neprosperující družstvo nesplnilo dodávky za statky č.p. 25 a 27, byli postiženi i malí zemědělci. Neplniči byli potrestáni také tím, že nedostali povolení na zabíjačku.

Násilně založené zemědělské družstvo 2. typu neprosperovalo. Členům ztěžovalo hospodaření to, že museli převzít do péče i o opuštěná pole Čermákových a Bukáčkových, která ležela ladem.  Jednalo se  o začlenění do státních statků, ale úřady to nedovolily.  Po zákroku z ministerstva zemědělství  bylo JZD obnoveno a v září ustaveno družstvo 3. typu.

Do místního národního výboru byl dosazen nový tajemník Vilém Koutný.

k148a.jpg     Ukázka zápisu - 1. máj 1952 - bez komentáře   

Zámek i se zahradami a parkem převzal Ústřední národní výbor hlavního města Prahy s tím, že bude využíván k prázdninové rekreaci dětí. Osvětový dům (později kino č.p. 61) byl přidělen závodní radě továrny Vitka, n.p. Trhonice.  

16. února byla velká sněhová vánice, při níž napadlo až 70 cm sněhu. Noční mrazy v prvé polovině května zničily květy  ovocných stromů. Byl proto málo ovoce. Léto bylo horké a suché – v polovině července 35 až 40 stupňů.  Úroda byla nadprůměrná.

Trefulka.jpg Ředitel měšťanky Josef Trefulka

9. února zemřel ve věku 63 let Josef Trefulka. Působil v Jimramově 27 roků jako učitel a ředitel měšťanské školy. Za 1. světové války byl ruským legionářem. Byl velmi oblíbený. Vynikal jako milovník přírody, zvláště ptactva.

10. srpna zemřel ve věku 75 let katolický katecheta a konsistorní rada Jan Máchal. Zemřel také (12. listopadu) Josef Pavelka, bývalý řídící učitel, výborný hudebník. Jako důchodce byl  jimramovským  kronikářem a  archivářem.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU