Zpět na úvod

Stalo se v roce 1951

 

 

Obecní kroniku začal psát Ing. Josef Bím, důchodce a v roce 1951 do ní mimo jiné zapsal:

1. ledna 1951 bylo v č.p. 265 (Jaroslava Jonáše) zřízeno zdravotnické středisko. V ordinaci praktického lékaře nastoupil MUDr. Josef Železný, který měl  dosud ordinaci ve své vile u mostu. Bohužel v červenci náhle zemřel ve věku 58 let. Působil v Jimramově 27 let.  Zubní ordinaci vedl zubní technik Hubert Gutvald.

Slavnostně se s Jimramovem (a zámkem), po ročním působení , v lednu rozloučila  škola SNB (Sboru národní bezpečnosti). Na náměstí byla slavnostní přehlídka absolventů školy před krajským velitelem. Zámek byl v tomto roce využit ještě jako prázdninová zotavovna dětí z Prahy.

Usnesením MNV byla hospodářství p. Jana Čermáka, č.p. 25 a p. Karla Bukáčka, č.p. 27 nuceně předána JZD. Pro nově založené družstvo to byla velká přítěž, protože mělo na velkou výměru málo aktivních pracovníků a dobrých hospodářů.

V Jimramově se poprvé slavil Mezinárodní den žen – organizovala Rada žen.

Z Jimramova do Prahy odešel evangelický farář Jiří Novotný, který byl i jimramovským matrikářem MNV . „Byl velmi oblíben u dělnické třídy, agilní pracovník pro stranu a velmi dobrým hudebníkem“, zapsal kronikář.

Během roku se konala řada slavností a budovatelských akcí:  vyhlášení budovatelského plánu na rok 1951 se závazky na odpracování brigádnických hodin (celkem 3366 hodin),  prvomájový průvod (Soutěž s Oldříší o největší počet osob v průvodu a nejlepší výzdobu  vyhrál Jimramov), výročí osvobození, Pochod míru TJ Sokol,  podpisová akce na podporu míru, 30 let KSČ, narozeniny Klementa Gottwalda a J.V. Stalina,  sokolský den, 100. výročí narození  A. Jiráska, 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.  Jimramov vyhrál  soutěž obcí Kamenec, Oldříš, Pomezí , Střítež ,  Široký Důl a Jimramov o největší splnění dodávek obilí a brambor – splnil dodávky obilí  na 127,9% a brambor na 144,9%.

                                      ZPĚT NA VÝBĚR ROKU