hlava1.jpg

Stalo se v roce 1950

           1. ledna 1950 vešel v platnost nový sňatkový zákon, podle něhož byly zavedeny civilní sňatky. Bývalý radniční sál v poschodí byl upraven na obřadní síň, vyzdobenou rudými závěsy a poprsím prezidenta republiky K. Gottwalda. Místnost byla vybavena novým radiopřijímačem a elektrickým gramofonem k reprodukci příslušné slavnostní hudby. 7. ledna  tu byli jako první oddáni pan Josef Slavíček a Marie Neumannová. Oddávajícími byli předseda MNV Josef  Halva (textilní dělník továrny Vitka) a obecní matrikář Jiří Novotný (evangelický farář). Všechny matriky byly předány k vedení pověřeným místním národním výborům.
            V Sedlištích byl zatčen továrník Jaroslav Kadlec, předák Českobratrské církve evangelické. Bylo mu zabaveno veškeré jmění. Továrna byla znárodněna a polnosti převzalo zemědělské družstvo. JZD Sedliště zabralo také statek Jana Cahy. Zatčen byl také úředník továrny Vitka na Benátkách Klain, bývalý brněnský továrník. 10. července byl zatčen správce zdejšího státního statku Josef Karbaš pro urážlivé výroky proti státu, kterých se v hostinci dopustil. Po odpykání trestu byl ze státní služby propuštěn. Na udání byl zatčen pan Jiříček, prý pro přechovávání zbraní. Katolický farář Válka byl vyšetřován SNB v Brně, prý pro zpronevěru. Byl však krajským soudem osvobozen.
            V tomto roce přecházely do národních organizací obchody místních obchodníků:
Obchody Včela, Jos. Polívka, Jan Sedlák, Frant. Libra  převzala Jednota, Mašíkovo přešlo pod Pramen, Pyšný, Muroň, Kyšperský pod TEP, Rybář pod Kovomat, řeznictví Horák a Svoboda  pod Masnu, Kyšperský – nábytek pod Okresní stavební kombinát, Tušla pod Sklo a porcelán, Novákova drogerie pod Chemodrogu, papírnictví a knihkupectví  Pohořelý pod Narpu, lékárna p. Macháčka pod Medicu. Většina majitelů zůstala ve svých obchodech jako vedoucí. Někteří podnikatelé své firmy zrušili: Zástěra, obchodník Vorlíček, holiči Štrof a Pulgret, sedlář Svoboda, stolař Laštovica, zelinář Nedopil a j.    Krausův mlýn převzalo družstvo.
            Obec převzala provozovny drobných živnostníků (holič, čalouník atd.), hostince Koruna, Panský dům a U Slunce a sdružila je do tzv. komunálních podniků. Kancelářsky je spravovali dva úředníci obce, technicky je vedli bývalí majitelé nebo nájemci.
            Ředitel obecné školy Alois Horák (bývalý starosta a předseda MNV) byl v dubnu přeložen do Květné. Na místo však nenastoupil a odešel do důchodu.  Pracoval potom také jako účetní státního statku v Borovnici.
            Ze zámku byla v březnu odstěhována soukromá knihovna Belcrediů a v září patrimoniální archiv.


           15.dubna začala na zámku působit škola stráže národní  bezpečnosti. Měla 120 až 150 žáků. První frekventanti byli vyřazeni 29. července.  Slavnost, která byla na náměstí, končila defilé při hudbě, kterého se zúčastnila i ozbrojená jednotka tovární milice. Nový kurz SNB nastoupil v září. Na zámku byla též Okresní politická škola KSČ.


           cp054.jpg                                  sejmout0026.jpg

Domek za zámkem zbouraný v roce 1950                                                                                          Ústav Christianeum

Pro změnu v užívání zámku nebyl v tomto roce poprvé na zámeckém nádvoří postaven oltář pro slavnost Božího těla.
            Koncem měsíce srpna byl zrušen výchovný ústav Christianem, tzv. klášter, č.p. 29 založený r. 1888 Egbertem Belcredim. Odešly školské  sestry  Notre Dame, které zde od začátku působily. Po úpravách zde byla v prosinci otevřena mateřská škola a jesle.
            Koncem roku bylo započato s přestavbou domu č.p. 103 na „Dům zdraví“.
            V listopadu bylo v Jimramově založeno jednotné zemědělské družstvo (1. typu). Na pomoc zemědělcům působila  v Jimramově strojní traktorová stanice.
            Za zámkem se boural dům č.p. 55 – Freislebenova koželužna.

brigada01.jpgbrigada02.jpg

Brigáda továrních dělníků při senoseči


            V polovině října náhle začalo zimní počasí a ztížilo podzimní polní práce. Práce na sklizni brambor a řepy, podmítání a podzimním setí se protáhly až do poloviny listopadu.

Vypsáno ze zápisů kronikáře Josefa Pavelky

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU