hlava1.jpg

Stalo se v roce 1949

    Zákonem z roku 1948 byl zrušeno zemské členění republiky a zavedeno zřízení krajské.  Jimramov byl od 1. ledna 1949 přičleněn ke kraji Pardubice, okresu Polička (předtím Nové Město – Morava). Toto uspořádání zůstalo až do roku 1960.
    Byla zrušena správa lesů velkostatku Belkrediů (lesmistr, lesní  inženýr, adjunkti) a lesy byly zabrány správou státních lesů. Bylo zřízeno jimramovské polesí  podřízené lesní správě v Poličce.
    V budově zámku byla umístěna  politická škola komunistické strany a družstevní prádelna. Politická škola převzala i osvětový dům (Katolický dům, orlovna, později kino), který po zrušení Orla měl  Sokol.zam1970.jpg
    Polní hospodářství  velkostatku bylo pod národní správou. 
    V květnu byl po odstupující předsedkyni MNV Julii Železné zvolen předsedou Josef Halva, tovární dělník. Za místopředsedu byl zvolen evangelický farář Jiří Novotný.
    Počátkem jara byla v Jimramově zřízena okresní strojní stanice (traktory a stroje). Jejím správcem byl majitel strojního závodu Frant. Buchta (č.p. 74).
    V továrně Mosilana na Benátkách začala cvičit závodní milice.
    V budově střední školy byl zaveden vodovod.
    Byla opravena budova radnice – vydlážděn průjezd, dány nové schody, opravena fasáda, natřeny dveře, vymalováno).
    Ke konci roku bylo provedeno zestátnění církví  a duchovenstva.
    Potomek jedné z nejstarších jimramovských rodin Jan Čermák přestal hospodařit na svém gruntu č.p. 25 a dal jej k dispozici MNV. Dům pak užívala traktorová stanice a JZD.  
    Zima byla mírná. 
    Kolem 20. srpna byl noční mrazík. 2. září bouřka s velkým krupobitím ve Strachujově, Unčíně a Dalečíně.
    Byl nedostatek topného dříví. Příděl pro domácnost činil 75 kg. Vázlo zásobování masem. Objevoval se nedostatek peněz u hospodářů.
    Kulturu zajišťovala v Jimramově divadla: Horácké divadlo Jihlava, Vesnické divadlo z Prahy, Oblastní scéna z Pardubic a smyčcové kvarteto z Brna.  Ale také jimramovští občané: ochotníci Sokola (Spolek divadelních ochotníků nehrál - neměl místnost), dětský pěvecký sbor učitele L. Procházky, bývalí zdejší studenti a učitelé. 

Zámek před rokem 1960

Vybráno ze zápisu kronikáře J. Pavelky

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU