hlava1.jpg   

 Stalo se v roce 1948

Únorové události roku 1948 měly vliv i na dění v Jimramově. 17. března byli sesazeni všichni funkcionáři dosavadního místního národního výboru. Nový MNV byl sestaven jen z členů komunistické strany a sociální demokracie. Předsedou MNV byl zvolen Miloslav Hošpes, učitel, místopředsedkyní Julie Železná. Bylo zvoleno  7 členů rady, 9 členů výboru a 8 náhradníků.
    15. června se stala předsedkyní MNV Julie Železná, místopředsedou byl zvolen František Buchta, strojník.
    Kromě MNV byl ustaven akční výbor Národní fronty – bez účasti lidovců a národních socialistů.
25. dubna byla na paměť  zrušení roboty před sto lety před zámkem zasazena „lípa svobody“.  V noci z 1. na 2. května však někdo lipku ulomil,  a proto byla 3. května nahrazena novým stromkem.
    Majitel zámku Richard Belcredi odjel za hranice. 20. května bylo rozhodnuto o konfiskaci jeho majetku. Místní národní výbor jednal o parcelaci velkostatku.
    30. května byly volby do národního shromáždění.  Volila se jednotná kandidátka Národní fronty. V Jimramově dostala 99% hlasů - ze 711 voličů hlasovalo pro jednotnou kandidátku 703. Bílé lístky byly 4, neplatné 4.  

rad1940.jpg                Tab 6c.jpg

Pomník padlých                                                                                                                                                                                                                                                     Pamětní deska J. Mrštíka      
    28. října byla při oslavách vzniku republiky byla na novém mostě odhalena pamětní deska Josefa Mrštíka. Jména  4 občanů padlých v květnu 1945 byla zaznamenána na pomníku padlých.
    8. listopadu obec převzala bývalý Katolický dům  jako Osvětový. Jednota Orel byla začátkem roku zrušena a jmění přešlo na Sokol.
    24. listopadu 1948 byl na slavnostní schůzi MNV jmenován prezident republiky Klement Gottwald čestým občanem Jimramova. 
    18. prosince byla úředně zastavena činnost soukromého vzdělávacího ústavu Christianeum, vydržovaného nadací Egberta Belcrediho od roku 1888. Školské sestry de Notre Dame zde po 60 let vychovávaly děti jimramovských občanů, hlavně dívky.
    3. září zemřel bývalý prezident republiky Dr. Eduard Beneš.  V den jimramovské pouti byla za něj v katolickém kostele sloužena rekviem.
    Od 1. září byly zavedeny národní školy  – 1. – 5. třídy.
    V listopadu zemřel po automobilové nehodě místní zvěrolékař MVDr. Jan Hochman.

Ze zápisu Josefa Pavelky  

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU