Stalo se v roce 1947

 

Rok byl velmi nepříznivý pro zemědělce. Jaro i léto bylo velmi suché, bylo velmi málo vody ve studních, řeka skoro bez vody. Vše bylo vedrem vyprahlé, bylo málo sena. Obilí dozrálo slušně, ale bylo ho málo. Otavy nevyrostly, brambor bylo málo a byly drobné. Teprve v listopadu přišly deště, které zavlažily ozimy do prachu zaseté tak, že mohly vzklíčit. Na štěstí byla zima mírná, půda dlouho nezamrzala, a proto se ozimy slušně zotavily. Tu zimu nebyl vůbec žádný led. Katastrofální sucho postihlo celé Československo.

jim.stare.10.jpgBylo sjednáno dokončení kanalizace v poličské (Mostní) ulici nákladem 150 tisíc Kč. Obec musela dodat 5 dělníků.

Obvodním zvěrolékařem v Jimramově byl ustanoven MVDr. Jan Hochman, dosud městský zvěrolékař ve Zlíně.

Jednalo se o stavbě obecné školy a  učitelských bytových jednotek. Ke stavbám nedošlo pro nedostatek financí – nebyly schváleny dotace.

Byla zrušena živnostenská pokračovací škola (zřízena v r. 1920 při měšťanské škole).

Byl postaven nový betonový most přes Svratku na silnici k Poličce. Byly zbourány zbytky starého mostu a nedostavěného nového, jehož stavba začala v roce 1939, ale pro válečné události v roce 1941 byla zastavena. Nový most postavila firma Ing. Fanta a V. Kutnohorský v rekordním čase (i s bouráním od jara do 16. října, kdy bylo dokončeno betonování).  Na mostě pracovalo 50 dělníků, většinou Maďarů a Slováků.

V okolních lesích se údajně zdržovaly ozbrojené skupiny ukrajinské Benderovy armády. Místní občané se s nimi napotkali.

Kronikář v zápisu roku 1947 také píše o změnách v zemědělství:  „Pro nedostatek pracovních sil v zemědělství se mechanizuje zemědělská výroba. Objevují se nové stroje- samovazače, čistící mlátičky, traktory.  Ve stájích zavádějí se napáječky. Také živnostníci kupují různé stroje a zavádí do dílen elektrický proud.“

Stavba mostu

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU