hlava1.jpg

Stalo se v roce 1946  

            Rok byl příznivý pro zemědělce. Byla dobrá úroda zvláště pícnin. Mnoho sena a jetele prodali hospodáři na jižní Moravu, kde byla následkem sucha neúroda. V zimě 1946 – 1947 byly velké mrazy. Zamrzla většina vodovodů. Zimu špatně přežily ozimy.

 

    image001.gif                                       image002.jpg

Učitelský sbor měšťanské školy v roce 1946. V dolní řadě uprostřed ředitel Josef Trefulka                                                                                                   Vstupní brána ruského tábora v Hoře

            Místní národní výbor, ustanovený v roce 1945, pracoval pod vedením předsedy Hortvíka. V březnu 1946  zvolil tajemníkem MNV obecního úředníka Bohuslava Pulgreta.

            Na MNV byla vrácena obecní kronika, která byla nuceně odevzdána nadřízeným úřadům v roce 1940. Kronikářem se stal Josef Pavelka.

            Komise ustanovená MNV přidělovala zabavený německý majetek.

            4. července byl ustaven nový národní výbor. Byli do něj vysláni poslanci podle výsledků voleb do Národního shromáždění: 4 komunisti, 9 lidovců, 2 soc. demokraté a 3 národní socialisté. Předsedou byl zvolen bývalý starosta obce  Alois Horák (za lidovou stranu), místopředsedou Miroslav Hošpes, učitel (za komunisty). Zvoleno bylo 6 členů rady a pět komisí.

            V tomto roce byla v Jimramově založena odbočka svazu přátel SSSR.

Po odchodu sovětských vojáků byl v říjnu a listopadu rozebrán ruský tábor v Hoře.

            Ustaven byl svaz brannosti (organizace, založená 27.10.1945 dekretem prezidenta republiky Dr. EdvardaBeneše a zrušená v roce1949).

            Za horní školou byla postavena mostní váha.

            V červenci zemřel bývalý řídící učitel katolické školy Josef Kheil.

            22. února 1946 byl dekretem prezidenta republiky znárodněn textilní závod na Benátkách (Trhonice). Už od 1. ledna byl začleněn do Moravskoslezských vlnařských závodů. Ředitelem závodu byl Arnošt Kobza z Brna.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU