hlava1.jpg

 

Tab85a.jpg

Stalo se v roce 1942

            Zima 1941 -1942 byla tuhá. Po celý leden byly silné mrazy. Od 18. ledna do 26. ledna klesala teplota na minus 35°C. Zamrzaly vodovody, mrzly i brambory ve sklepech. Květen a červen byl deštivý, od července do září pěkně. Byla velmi dobrá úroda. Na Martina napadl první sníh a nová zima byla se spoustou sněhu a dlouhá.

      Od listopadu 1941 byly  v městečku nařízeny občanské noční hlídky  - pověřeno 12 měšťanů.

      Podél silnice vedoucí městečkem (náměstí) bylo 13. května vysázeno nové lipové stromořadí.

     Znovu, jako v 1. světové válce, byly zrekvírovány zvony. Z věží obou kostelů byly sundány 17.  března 1942.

            10. 3. 1942 byla kvůli náboru na práci v říši povolána děvčata k lékařské prohlídce. Čtyři děvčata z  24 byla uznána  jako způsobilá. 23. 4. byly povolány k odvodu do Nového Města dospělé židovky. 

            16 osob židovského původu 14. května muselo opustit Jimramov. Zůstala jen 2 smíšená manželství. Nikdo se nevrátil.(Kronika 1924)  

 

 

 

Osudy židovských rodin z Jimramova v letech 1939 - 1943

        Přestože od deportace židů a následného holocaustu v letech 1943 až 1945 uplynulo více jak šedesát let, nebylo o osudu jimramovských židovských rodin nic známo. Nebyly ani připomínáni jako oběti druhé světové války. Prohlédl jsem dostupné jimramovské kroniky a v nich byly jen neúplné údaje. V kronice městečka Jimramova Josefa Pavelky je pouze neúplný a nepřesný údaj o tom, že v roce 1943 byli vyvezeni do koncentračních táborů všichni zdejší židé. Byly to rodiny Reinerova č. 72, Haasova  č. 23. Kromě nich i cizí židé, kteří sem utekli, domnívaje se, že zde na venkově uniknou německé persekuci. Byly to rodiny Langova z Jihlavy a Eisingerova z Brna. Také rodina Tichova ze Svitav. Až teprve nedávno, zásluhou pana Václava Flesara, se podařilo zajistit věrohodné údaje, které dle příslibu zaslala jedna z návštěvnic místní Síně rodáků, jinak pracovnice Židovského muzea v Praze. Díky německé důkladnosti se dochovaly přesné záznamy o všech deportovaných židech s uvedením jména, data narození a místa pobytu. Jsou uvedena i místa jejich shromažďování, čísla transportů do Terezina, a data odvozů do koncentračních táborů. 

        Z těchto údajů vyplývá, že z Jimramova  bylo dne 18. května 1942, a ne jak uvádí kronikář v roce 1943, odvezeno 16 židů.     

        Byly to následující osoby: Brüknerová Hermína,n.1872k.t. Treblinka,  Eisinger Leopold, nar. 1904 k.t. Osvětim, Halas Ervín, nar. 1915 k.t. Lublin, Haas Viktor, nar. 1917 k.t. Lublin, Haasová Ida, nar. 1889 k.t. Lublin, Haasová Marie, nar. 1920 k.t. Lublin, Hermann Karel, nar. 1917 k. t. Lublin, Hermann Mořic, nar.1875 k.t. Treblinka, Hermann Ota, nar. 1911 k. t. Lublin, Hermannová Ludmila,n.I920k.t.Lublin, Hemannová Pavla, n.1889 k.t. Lublin, Lang Alexandr, nar. 1922 k.t. Osvětim, Langová Markéta, nar.1900 k. t. Osvětim, Neustadtlová Eliška,n.1894 k.t. Lublin, Reiner František, nar. 1912 k.t. Lublin, Ticho Rudolf, nar. 1913 k.t. Lublin.

        Toto je šestnáct obětí holocaustu deportovaných z Jimramova. Jsem přesvědčen, že jejich jména by  měla být vhodným způsobem trvale připomínána příštím generacím, aby nebyla zapomenuta, tak jako tomu bylo v letech od konce 2. světové války. 

                                                         Josef Dobiáš – Jimramovský zpravodaj 4/2010

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU