hlava1.jpg

 

KM1939.jpgStalo se v roce 1939

Kronikář Bukáček ukončil zápisy do kroniky z roku 1938 a v první den protektorátu 16. března byla kronika zkontrolována okrskovým revizorem.  Pak do roku 1945 nebylo do ní zapisováno. Až v roce 1945 kronikář Pavelka doplnil zápis zpětně podle záznamů obecního úředníka Jana Trávníčka.

Zápis k roku 1939 je velmi stručný:

Začalo se se stavbou silnice od Korouhve a připravovala se výstavba nového mostu, rozšíření vozovky přes náměstí a výstavba kanalizace.  Rozšíření silnice padlo za oběť  lípové stromořadí na náměstí, vysazené v r. 1886.

Kanalizaci musela obec financovat sama. Rozpočet činil 470 tisíc korun.

V září roku 1939 byly v protektorátu zavedeny potravinové lístky (prodej zboží na příděl).   

Běžný spotřebitel mohl odebrat za týden následující množství potravin: 2900 g chleba, příp. 1200 g chleba a 900 g mouky, 500 g masa nebo masných výrobků, 210 g jedlých tuků, 2 litry mléka. Zemědělcům byly příděly úměrně kráceny. (Dle Wikipedie)

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU

 

 

Most u Krausova mlýna před přestavbou