Zpět na úvod

Rok 1938 

Po dvacetileté samostatnosti došlo ke stupňování napětí v pohraničí, kde němečtí spoluobčané pod vlivem nacistické propagandy, vedeni K. Henleinem, požadovali odtržení od republiky. Tomu měla zabránit dne 23. září vyhlášená všeobecná mobilizace. Ta proběhla s odhodláním ubránit republiku proti nepřátelům. Ale již 30. září, vedeni snahou o odvrácení válečného konfliktu, podepsali zástupci mocností Mnichovskou dohodu. Podle ní jsme měli postoupit pohraniční území Německu.


    Kdo by tehdy tušil, že Jimramov bude tak blízko hranic. Již počátkem října docházelo k postupnému záboru pohraničních Sudet německými vojsky. Hranice se posunula až do Poličky. Celé Horní předměstí bylo zabráno, hranice byla v Korouhvi na křižovatce u Mýta. Tak se stalo, že vojska, která se vracela od jižních hranic do svých posádek, nemohla projíždět přes Poličku.

        V Jimramově se zastavily vojenské jednotky ustupující od jižních hranic. Ty nemohly projet přes zabranou Poličku do své posádky ve Vysokém Mýtě. Vracely se po zpevnění mostů oklikou přes Sněžné a Svratku. V Jimramově na náměstí, také v Borovnici a dalších obcích byly umístěny zásoby munice ze skladů vojenské továrny v Poličce. Záborem pohraničí byly přerušeny železniční i silniční dopravní spoje, takže okleštěný zbytek republiky byl značně ochromen. Trvalo řadu dní, než byly dohodnuty konečné hranice Sudet. V Poličce ustoupila německá vojska až za křižovatku na Pomezí za Horní předměstí. Němci rovněž ustoupili z horní části Korouhve až za křižovatku k Nedvězí. Tento stav netrval dlouho. Již 15. března následujícího roku Němci obsadili celé zbývající území republiky a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Tyto události předznamenaly druhou světovou válku.

                       Josef Dobiáš (z Jimramovského zpravodaje)

    Doplňuji ještě několik záznamů z kroniky (zapsal kronikář Josef Groulík):

        25. ledna byla večer pozorována polární záře (bylo to spojováno s nebezpečím války).

        V květnu byli povoláni do činné služby někteří záložníci, někteří jezdili na cvičení do Nového Města.

        Konala se zatemňovací a poplachová cvičení   CPO.

        Uskutečnila se sbírka na obranu státu, která vynesla 23 366 Kč.

        V srpnu zemřela ve věku 79 let v Gmündenu Marie Belcredi a pohřbena byla do hrobky v Jimramově.

        V srpnu po velkých vedrech až 33°C hodně pršelo.  25. srpna koryto právě zregulované řeky Svratky nemohlo pojmout velký příliv vody a voda na několika místech přetékala přes hráz. Voda přetékala přes silnici u vily Dr. Železného a zaplavila byty domů v nynější Říční ulici. Obyvatelé těchto domů byli nuceni byty opustit. Rozvodněná řeka a potoky způsobily velké škody na lukách a cestách. V deštivém počasí  se špatně sklízelo obilí a výnosy byly nízké.

        23. září byla na obranu pohraničí vyhlášena všeobecná mobilizace příslušníků čs. branné moci do 40 let .  Odvedeni byli i koně  a zabrána nákladní i osobní auta. 1. října naše vláda kapitulovala a záložníci se vraceli domů.  5. října odstoupil prezident Beneš.

        9. října dorazil od Ubušína do Jimramova oddíl těžkého automobilového dělostřeleckého pluku z Vysokého Mýta. Protože Polička už byla obsazená Němci, pokračovala kolona směrem na Hlinsko.

        15. října přijel do Jimramova na pozvání našich styčných důstojníků německý důstojník.

        27. listopadu se na radnici konala ustavující schůze Strany národní jednoty.

        30. listopadu byl zvolen presidentem tzv. druhé republiky Dr. Emil Hácha.

        V prosinci se v několika hospodářstvích objevila slintavka a kulhavka.

        Na Borovnické byla postavena vilka amerického typu Berty Ženatého (č.p. 258).

        O prázdninách navštívilo Jimramov a strávilo zde svoji dovolenou 539 letních hostů.  

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU