hlava1.jpg

Tab 53a.jpgStalo se v roce 1937

V lednu byly silné mrazy a bylo velmi mnoho sněhu. V únoru napadlo tolik sněhu, že silice  k Novému Městu byly tři týdny nesjízdné. I následující zima začala v prosinci velkými mrazy  a na konci roku množstvím sněhu. Poštovní doprava do Poličky musela být dva dny udržována saněmi. 

Březen a duben byl velmi deštivý. Příčinou měl být výskyt velkých skvrn na Slunci.

Po třídenním dešti po 12. červenci se vylila voda z koryt řek a zaplavila louky. Žně začaly brzy – už 20. července se na polích objevily první panáky žita.

V tomto roce byla velmi dobrá úroda brambor, horší byla úroda zelí a krmné řepy – výnos snížily housenky.

5. a 6. března se konaly oslavy 87. narozenin prezidenta Osvoboditele, 27. května narozenin druhého  prezidenta Dr. Eduarda Beneše.

14. září ve 3.29 ráno zemřel na zámku v Lánech T.G. Masaryk. Ráno 14. září tuto truchlivou zprávu oznamovaly zvony na obou kostelech.  19. záři se konal v sokolovně smuteční večer, na kterém po proslovu náměstka starosty p. Horáka promluvil jako hlavní řečník katolický farář P. Karel Válka. Žáci školy přednesli básně a smuteční písně „zapěl mužský pěvecký sbor“. V den pohřbu se nepracovalo, lidé poslouchali rozhlas a od 11 do 12 hodin bylo zvoněno všemi zvony na obou kostelech.  

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU