hlava1.jpg

Stalo se v roce 1936

 

V únoru bylo mnoho dnů s teplotami pod 10 stupni mrazu a na řece se tvořily silné ledy. Proto „hostinští a řezníci si mohli opatřit dostatek ledu pro své živnosti“.

V noci z 27. na 28. února se strhla bouře, „při níž se blýskalo a hřmělo jako v parném létě a vydatně pršelo“. 7. března zase byla silná sněhová vánice a v místech výše položených sníh zůstal ležet.

Po vydatných deštích byla o svatodušních svátcích povodeň. Voda zaplavila louky podél řeky.  Tab 83b.jpg

Podzim byl vlhký a chladný.

Opět se konaly oslavy narozenin prezidenta Osvoboditele. Průvod, uspořádaný hasičským sborem prošel od  benátského mostu na Kabačku, kde byla zapálena hranice.

Měšťanská škola byla přeměněna na tzv. újezdní měšťanskou školu, což znamenalo, že ji řídila újezdní školní rada, do které byli voleni kromě jimramovských zástupců i zástupci dalších obcí z okolí. Tyto obce pak na školu musely přispívat.

17. března vezl šofér Jan Dufek nákladním autem Jindřicha Nedopila umělé hnojivo do Věcova. „V půli Horky mu vypověděl motor službu, auto sjelo zpět s kopce, najelo na stráň a převrátilo se úplně koly vzhůru. Šoféra musili přispěchavší lidé z auta vytáhnout za nohy, byl sice pohmožděn, ale v celku jeho poranění nebylo těžké.“

20. března byla zkolaudována kanalizace dokončená už v roce 1934. Náklady na stavbu byly 38 tisíc Kč, obec dostala 50% subvenci.

V měsíci květnu byly provedeny některé stavby, které prováděli nezaměstnaní a obec na ně dostala příspěvek od ministerstva sociální péče. Šlo o opravu radnice (nový strop v sále, nová širší okna, obklad stěn -  stálo asi 26 tisíc Kč),  zřízení parku kolem pomníku padlých (3 000 Kč) a opravu cesty v Hliníku a od silnice na Nové Město nad hřbitovy až po zámek (5000 Kč).

Evangelický sbor slavnostně uvedl do používání nový (čtvrtý) zvon. Slavnostní akt provedl senior Vašíř z Nového Města, slavnostním  řečníkem byl Jan Volek z Prahy, bývalý jimramovský farář. 

V srpnu projížděly Jimramovem na manévry oddíly  československé armády. V soukromí byli ubytováni vysocí důstojníci z velitelství, v panských stodolách a Zavadilově továrně i vojáci dělostřeleckého pluku, jízdy a pěchoty.   Vojsko bylo občany vlídně přijato. „ Na náměstí z lipky na lipku natažen byl pruh látky s nápisem Zdar naší armádě, domy byly ozdobeny prapory.“ 18. srpna byl před horní školou důstojnictvem, místním velitelem četnické stanice a obecní radou  přivítán divizní generál Hudeček.  

Konaly se přednášky  CPO  o poplachové službě a ochraně při leteckých útocích. 

Jednalo se o přestavbě silnice ke Korouhvi (měla to být „dálková silnice“). Zástupci Sedlišť chtěli docílit, aby nová silnice byla vedena přes jejich obec, ale jejich žádosti nebylo vyhověno.

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU