Zpět na úvod

 

    Stalo se v roce 1930

 

 

 

 

Zima byla mírná. Až 10. února byla velmi silná vichřice se sněhem. Byly zaváty výše položené cesty, takže autobus na Nové Město nemohl pro závěje projet. Sjízdnost byla po několika dnech obnovena (kronikář to uvádí jako úspěch).
    Velké vánice s mokrým sněhem přišly také na podzim ve dnech 25. až 28. října. Autobusy nejezdily pro množství mokrého sněhu a překážky po padlých stromech a ulomených větvích. Silný vítr těžkým sněhem  obtížené stromy rozlámal.  Nejvíce trpěly lesy  a škoda v lesích velkostatku, sousedských i selských byla veliká.    
    Obecní starosta magistr František Polák byl nemocen. Nejprve jej zastupoval náměstek Karel Bukáček. Když se starosta funkce úplně vzdal (prodal lékárnu a odstěhoval se na nové působiště), byl po opakované dodatečné volbě zvolen starostou rolník Karel Bukáček a  náměstkem učitel Alois Koza. V obecní radě ještě byli: Albert Bašta Zdeněk Štancl, Josef Veselský a František Starý.
    Lékárnu koupil a začal provozovat MgPh  Josef Macháček.
    Jimramov měl 245 popisných čísel, avšak čísla 44, 45 a 135 byla zrušena, číslo 103 vyhořelo a také nebylo číslo 201. Byly postaveny domy: č.p. 241 (Zobač) a 243 (Klukan) v ulici Říční, 244 na Strachujovské (Kubík) a  na Borovnické č.p. 246  (Dobiáš) a  253 (Pulgret) .
    7. března se dožil 80 let prezident T. G. Masaryk. Po celé republice byly pořádány oslavy, také v Jimramově. Městečko bylo ozdobeno prapory a v obou chrámech byly slavnostní bohoslužby. V 11 hodin se konala na radnici slavnostní schůze. Ze schůze byl panu prezidentovi  prostřednictvím okresního úřadu odeslán „holdovný“ telegram. Sokoli tento den hráli loutkovou hru  Zbojníci. V sokolovně byla slavnostní schůze s promítáním filmu Pan president na Horácku a vystoupením pěveckého sboru Sokola. Večer pořádaly děti Sokola divadelní představení Tři halíře. Žáci měšťanské školy pod vedením učitele J. Trefulky v přestávkách loutkového představení předvedli ukázky hudby. Katolické spolky měly oslavu v klášteře. 
    16. června v noci vypukl požár v domě Hanswenclově. Rozšířil se na Houdkovo a evangelickou školu.
    Na Panské ulici před domem č.p. 158 (Kadlecovi) byla postavena obecní pumpa. 3,5 m hlubokou studnu vyhloubila a zařízení dodala za 1700 korun firma Haman z Poličky. Na pumpu přispěli majitelé domků v Panské ulici téměř polovicí ceny.
    15. srpna začal jezdit na zkoušku na lince Skalice - Jimramov a zpět státní autobus. Z Jimramova vyjížděl ve 4.30 a v 8 přijel do Skalice, zpět přijížděl v 18.30.
    6. října byl zabit elektrickým proudem při vyndávání kabelu od řezačky 26 roků starý čeledín hostinského Čermáka č.p. 15 (Panský dům). Událost způsobila velký rozruch, protože se ani netušilo, že proud 380 V je tak nebezpečný.
    Byla koupena motorová stříkačka firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 84 tisíce Kč. Koupi předcházely zkoušky strojů několika jiných firem, než zastupitelstvo vybralo. 
    Na radnici byla zřízena obecní knihovna se 430 svazky. Předtím už knihy půjčovala  knihovna občanské záložny a také půjčovna knihkupce Pohořelého.

 

1930_1.jpg

 

Hasici7.jpg

  

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU