hlava1.jpg

Stalo se v roce 1928

 V únoru zemřela po úrazu osmnástiletá dcera krmiče Blažena Palová. Pomáhala ve dvoře velkostatku Belcrediho u krouhačky na řepu, hnané motorem. Při práci zachytil hřídel krouhačky její šálu, ta se navíjela na hřídel a dívku škrtila. Hnací řemen sice spadl a dívku se podařilo vyprostit živou, ale za dva dny v nemocnici zemřela.

    17. února zuřila velká vichřice spojená s bouří, která natropila na střechách stavení a v lese velmi mnoho škod. Podobně i 19. března. 21. března vypukl při tom vichru požár v Dolním Újezdě u Litomyšle, jemuž padlo za oběť 13 velkých hospodářských usedlostí.

    V noci z neděle velikonoční na pondělí 9. dubna vyhořela v Sedlištích usedlost pana Tobiáše (Šestáka). Shořelo ve stavení  vše, jen pár koní vyvedli. Uhořelo 9 kusů hovězího dobytka, prase, husy, slepice, zásoby, inventář – škoda značná. Týž den vyhořel v Korouhvi hostinec  „Na Rychtě“.

    Zastupitelstvo městyse si po 14 letech vymohlo opětné konání soudních dnů v Jimramově. První se konal v květnu a opakovat se měly vždy po 6 týdnech.

    Jaro se v tom roce opozdilo. 17. a 18. dubna napadlo sněhu, že se tvořily i závěje.  V květnu „na zmrzlé“  se dostavily mrazy a spálily květy ovocných stromů. Mráz byl ještě také 2. června.

    25. – 27. května pršelo a zvýšená hladina Svratky ohrožovala právě provedené hráze regulace.  U mostu na  pravém  břehu na třech místech hráz propouštěla.

    29. května v pondělí svatodušní v noci zabila ze žárlivosti Ludmila Macková svého muže, obuvníka,  v čísle28  ve dvoře  2 ranami velikou sekerou. Ještě mu podřezala žíly na rukou, sama se pořezala na rukou a prsou. Rudolf Macků byl ruským legionářem a měl pohřeb s vojenskými poctami.  Vražedkyně byla vězněna, ve vězení spáchala sebevraždu. 

    Začalo se stavět pod „Porážkou“ – 3 domky (Polanský, Zobač a Jílek).

 f02.jpg                                                       f01.jpg

    17. června navšívil Horácko prezident T. G. Masaryk. „Jimramovští se zúčastnili přivítání v Novém Městě na Moravě a to v počtu velikém. Ku udržování pořádku byli ustanoveni Sokoli a Orli, kteří se do Nového Města v časných ranních hodinách dostavili. Do Nového Města přijal pan prezident asi o 12 ½ hod. odpoledne za hlaholu zvonů chrámových a fanfár z věže katolického chrámu a obrovského jásotu  nesčetných zástupů lidu, který se přišel na pana prezidenta podívat a svou přítomností dokázat, jak má pana prezidenta rád. Všeobecně překvapil svým vystupováním a svěžestí na věk ten neobyčejnou.“   V kronice je podpis TGM, který asi zastupitelé v Novém Městě od pana prezidenta získali.

k27.jpg                                                  f04.jpg

    V červenci po suchu přišly vydatné lijáky a pak dusno. Rozšířila se housenka „můry gama“ ?? a působila škody na lnu, jeteli, zelí a bramborách.

    K  10. výročí vzniku republiky  se konaly oslavy: Tělocvičná jednota Sokol uspořádala průvod z Benátek před radnici s alegorickými vozy obcí  (Ubušín, Strachujov, Pavlovice, Nový Jimramov a Trhonice). Jimramovské vozy byly dva s náměty „Poroba našeho národa“ a „Vítězství Čechie“.  Po projevech před radnicí  následoval telocvičný program na cvičišti.

    16. září byly svěceny a vyzvednuty do věže kostela nové zvony. Katoličtí farníci si je pořídili místo zvonů, které byly ve válce zrekvírovány.

    Stavební  inženýři vyměřovali silnici, která měla být postavena z Jimramova do Pavlovic a Věcova,  od strachujovské silnice podle Věcovského potoka.

    Postavena byla nová část silnice vedle regulované řeky ke Strachujovu (dříve byla odbočka ke Strachujovu pod Špýcharem ze silnice na Nové Město).

    Dokončeno bylo patro domu č.p. 73 u kostelní uličky .

ZPĚT NA VÝBĚR ROKU