Zpět na úvod

Stalo se v roce 1927

 

 Byla postavena kanalizace.  Začínala u č.p. 83 jímkou a další jímkou u lékárny. Pokračovala potrubím světlosti 50 cm    ke Koruně, pak Dolní ulicí do řeky. Kanalizaci provedl místní podnikatel Josef Veselský podle plánu ing. Letovského z Brna.
            Byla dokončena stavba sokolovny. K užívání byla slavnostně předána 19. června 1927. Večer před tím byla  v sokolovně slavnostní akademie a v neděli pak bylo provedeno veřejné sokolské cvičení, na kterém spoluúčinkovali cvičenci  z Východočeské Pippichovy sokolské župy. Večer se konalo první představení sokolského biografu: film Bludné duše podle  Třebízského.        
    14. srpna 1927 byla odhalena pod rodným domem bratří Mrštíků pamětní deska. Autorem  je  sochař  Julius Pelikán. Iniciátorem vytvoření památníku byl pěvecký sbor, který při svých  vystoupeních  získal finance na zhotovení. O deset let později 6. 6. 1937 byla odhalena pamětní  deska Mrštíků  v Divácích. 

 

f1927_03.jpg            f1927_05.jpg

 

Při volbách do zastupitelstva obce získali nejvíce mandátů – 7 – lidovci, živnostníci získali  3  mandáty, republikáni 3, dělníci a domkaři 3, národní demokraté 1 a sociální demokraté 1.  Starostou byl  po nerozhodném hlasování losem stanoven Mgr. František Polák, náměstkem byl  zvolen Karel Bukáček.  Shoda zastupitelů nabyla ani při volbě rady.

V tomto roce byla dokončena a v prosinci zkolaudována stavba regulace Svratky.   Kolaudační  komise upozorňovala na ztížený přístup k řece, což „může mít při požáru nedozírné  následky“.

V říjnu se ve Švarcavě utopila pomatená sedmdesátiletá Anna Burešová z č.p. 152. 

10. listopadu vzpomínal evangelický sbor stého výročí úmrtí prvního moravského superintendenta Michala Blažka. Na jeho hrobě byl postaven pomník.

Na obecní louce u mostu na Benátky byly postaveny domy č.p. 235 (Matěj Kutnohorský - klempíř), č.p. 236 (Antonín Dajčar - pokrývač) a 237 (Alois Procházka), 238 (Jindřich Kotinský -  strojní zámečník)

Shořel dům č.p. 61 na Panské ulici – bývalá panská bednárna. Dnes tam stojí č.p.  249

             ZPĚT NA VÝBĚR ROKU