ÚVOD
     
STALO SE
V ROCE
PROMĚNY
JIMRAMOVA
JIMRAMOVSKÉ
KRONIKY
UKÁZKY
DOKUMENTY

Přílohy kroniky
Ke kronice patří dokumenty, fotografie, novinové články apod., které nelze vlepovat přímo do kroniky a jsou archivovány zvlášť.
Zde jsou ukázky dokumentace některých let:
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015