Zpět na úvod

KRONIKA JIMRAMOVA 1995

dokumenty


   Mlýn po přestavbě

Brněnská bluegresová skupina Poutníci vystoupila v sokolovně 23. dubna
27. 2. měly své představení známé pražské herečky Květa Fialová a Jana Brejchová

K 50. výročí konce války byl vydán zvláštní zpravodaj o jimramovském povstání.     Celý zpravodaj zde
Dokumenty z té doby byly vystaveny ve výstavní síni. Připomenutí v Ubušíně

Sbor dobrovolných hasičů Jimramov oslavoval 120. výročí založení

Výstava dokumentů a techniky


Sbor si za podpory obce pořídil nový spolkový prapor.
Předvedení praporu na slavnostní členské schůzi. Zleva: B. Bartoň, L. Vetešník, starosta SDH B. Neděla, velitel Z. Bureš, starosta obce J. Keller, zásrupce starosty F. Dobiáš, M. Karafiát

Oslav se zúčastnili i rakouští přátelé - dobrovolní hasiči ze St. Florian Pochod městysem


Slavnostní pochod a nástup před radnicí 9. července 1995

Ukázka hašení havarovaného autaKamenná kaplička u "Obrázku"  při staré silnici pod Prosičkou  - slavnost svěcení (p. farář Haluza) - srpen 1995
 

Slavnost odhalení pamětní desky Karla Slavíčka
Zleva: pracovník velvyslanectví Čínské lidové republiky, místostarosta obce F. Dobiáš, přednosta OkÚ J. Teplý s manželkou, velvyslanec ČLR Yan Peng s manželkou, starosta J. Keller, šéfredaktorka nakladatelství Vyšehrad V. Hezounová, PhDr. J. Kolmaš, správce katolické farnosti farář K. Cikerle.
Pěvecký soubor křesťanské mládeže Filadelfia
Pohlednice Jimramova vydané v letech 1993 - 1995 místním fotografem Martinem SedlákemHavarie kamionu nad mostem přes Fryšávku
 Další dokumenty uložené v archivu:
Pozvánky na kulturní akce (koncert Moravských madrigalistů, výstava Jos. Dobiáše, výstava V. Buriana, vystoupení J. Hlaváčové a L. Munzara)
Brožurka 120let SDH Jimramov
Materiály o K. Slavíčkovi
Brožurka Měsíc Bosny a Hercegoviny v ČR
Výstřižky z tisku
Propagační skládačka Jimramov
Veronica 8/1995 - časopis ochránců přírody  - Vodovod z Víru
Zpravodaje Jimramova

Autoři fotografií: Martin a Jiří Sedlákovi, Jindřich Vápeník, Jiří Semerád